Wezwanie wojewody, decyzja radnego i nowy przewodniczący komisji rewizyjnej. Co się dzieje w kolskiej radzie?

0
402
To już drugi przypadek, gdy wojewoda wielkopolski wzywa Radę Miejską w Kole do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu kolskiego radnego. Pismo w tej sprawie wpłynęło do przewodniczącego Artura Szafrańskiego 19 lutego br. Tym razem chodzi o przewodniczącego komisji rewizyjnej, Marcina Janiaka. W związku z pismem wojewody, obligującym organ stanowiący kolskiego samorządu do podjęcia stosownego dokumentu, przewodniczący Artur Szafrański ma 30 dni za zwołanie sesji. Zapowiedział już, że nadzwyczajne posiedzenie odbędzie się 14 marca br.
Pismo wojewody nie zawiera jednak uzasadnienia kierowanej do Rady Miejskiej w Kole prośby. Nie jest zatem sprecyzowane, na jakiej podstawie wzywa on organ do konkretnych działań uchwałodawczych. Wszystko jednak wskazuje na to, że sprawa dotyczy świadczenia usług dla jednej z miejskich spółek przez przedsiębiorstwo, którego współwłaścicielem jest radny Marcin Janiak, a które miałoby naruszać artykuł 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. – Będę ubiegał się o to, aby uzasadnienie zostało sformułowane i mam nadzieję je uzyskać. Mam też nadzieję, że Rada Miejska w Kole przychyli się do moich wyjaśnień. W ostatniej, środowej sesji, ze względów zdrowotnych, nie mogłem uczestniczyć i przedstawić swojego stanowiska, ale uczynię to na posiedzeniu nadzwyczajnym. Mam nadzieję, że będę miał możliwość przedstawić radzie oświadczenie, w którym krok po kroku powiem, jak kwestia ta wygląda – powiedział Marcin Janiak.
Po raz pierwszy sprawa związana z rajcą i jego działalnością gospodarczą była wyjaśniana dwa lata temu. – W styczniu 2016 roku, na skutek zawiadomienia radnej Wiolety Skrzypczak o możliwości naruszenia przeze mnie zakazu określonego w artykule 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wojewoda wszczął postępowanie. Wyjaśniłem wówczas wątpliwości i na tym się zakończyło – powiedział radny Janiak. Dowodem na to jest pismo wojewody wielkopolskiego z 19 lutego 2016 roku, w którym czytamy m.in.: „Uzyskane przez wojewodę informacje i zgromadzone materiały nie wykazały, by jednoczesne wykonywanie mandatu radnego i prowadzenie działalności gospodarczej przez pana Marcina Janiaka stanowiło naruszenie obowiązujących przepisów prawa”. Ale na skutek dalszych donosów i anonimów wojewoda ponownie wszczął procedury. Nie czuję się jednak winien i nie czuję, że ww. przepis naruszyłem. Nie uważam, aby prowadzona przeze mnie działalność mogła kolidować z obowiązującymi przepisami – zaznaczył Marcin Janiak, który w radzie sprawuje funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej. W związku z zaistniałymi okolicznościami, 26 lutego br. złożył rezygnację z tej funkcji i zwrócił się do przewodniczącego Artura Szafrańskiego o bezzwłoczny wybór nowego kierującego organem kontrolnym.
Tak też się stało. Podczas środowej sesji wybrany został nowy szef komisji. – Po spotkaniu komisji rewizyjnej i pozostałych radnych proponuje się na przewodniczącego radnego Sebastiana Kutego – poinformował Artur Szafrański. W obliczu wyrażonej przez rajcę zgody, po głosowaniu, w którym ręce na „tak” podniosło 17 radnych, a jeden się wstrzymał, wybór stał się faktem. – Dziękuję za powierzone mi zadanie. Mam nadzieję, że godnie zastąpię pana przewodniczącego Janiaka, i że podołam obowiązkom, biorąc pod uwagę, jak trudne zadanie przed nami, z uwagi na kontrolę w urzędzie, która rozpoczęła się 14 lutego. Dziękuję mu też za dotychczasową pracę, która łatwa nie była – powiedział Sebastian Kuty, życząc całej radzie dobrej współpracy.
O dalszych wydarzeniach w związku z radnym Marcinem Janiakiem będziemy informować naszych Czytelników.