Budżet gminy Koło na 2022 rok przyjęty

0
541

Samorządowcy gminy w Kole przyjęli plan finansowy na 2022 rok. Prezentacji założeń przyszłorocznego budżetu towarzyszyło omówienie inwestycji, jakie zostały zaplanowane na najbliższy rok. Wójt Mariusz Rybczyński zwrócił uwagę na fakt, że w porównaniu z obecnym rokiem, program wydatków inwestycyjnych jest dwukrotnie wyższy. Podał, że w 2021 roku gmina wydała na inwestycje ponad 6 mln złotych, a na 2022 rok zaplanowane zostało ponad 12 mln złotych. Mariusz Rybczyński dodał, że 90 procent zadań zostanie dofinansowane funduszami zewnętrznymi.

Wśród zaplanowanych inwestycji znajdują się budowa odcinka sieci wodociągowej Powiercie – Leśnica, kontynuacja przebudowy fragmentu sieci wodociągowej na odcinku Wrząca Wielka – Kiełczew Smużny Pierwszy, przygotowanie dokumentacji i próbny odwiert odnośnie budowy stacji uzdatniania wody w Dzierawach, rozbudowa drogi gminnej Ruchenna – Aleksandrówka (808 metrów), budowa drogi gminnej ze ścieżką rowerową (584 metrów) Kolonia-Czołowo – Górka – Osiek, budowa drogi gminnej Chojny – Leśnica – Powiercie (613 metrów), przebudowa odcinka drogi gminnej Kiełczew I – Baza SKR – Lipie Góry (604 metry), przebudowa 712-metrowego odcinka drogi w Przybyłowie, przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Dąbrowa i Kaczyniec (994 metry), budowa drogi wewnętrznej – ulicy Jaśminowej w Powierciu (333 metry), rozbudowa przedszkola w Powierciu, odbudowa zasobów wodnych – poprawa stanu hydrologicznego rzeki Wiercicy, przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia przebudowy wnętrza świetlicy wiejskiej w Dąbrowie oraz utworzenie placu rekreacyjnego z miejscami parkingowymi we Wrzącej Wielkiej.

Dochody budżetu gminy Koło na 2022 rok zakłada kwotę 42 658 484 złote. Wydatków natomiast zaplanowano na 45 380 244 złote. Na zadania majątkowe samorządowcy mają zamiar wydać 12 496 500 złotych. Projekt zyskał opinię pozytywną Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, komisji stałych Rady Gminy w Kole, a ostatecznie także rajców zebranych na sesji. Jednogłośnie został przyjęty do realizacji.

Cała sesja: https://transmisjaobrad.info/videos/5189/xxxvii-sesja-rady-gminy-w-kole