Zmarł Jerzy Przybylski, burmistrz Koła w latach 1998-2002

0
965

Jerzy Przybylski, burmistrz Koła w latach 1998-2002, nie żyje. Wiadomość o jego śmierci dziś rano obiegła nasze miasto.

Jerzy Przybylski to zasłużony dla miasta działacz społeczny i samorządowy. Urodził się w 1941 roku. W 1974 roku został wybrany przewodniczącym Powiatowej Rady Związków Zawodowych w Kole. Funkcję tę pełnił do czasu likwidacji powiatów w 1975 roku. 1976 roku został prezesem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole. Funkcję tę pełnił do 30 maja 1990 roku. W latach 1984-1990 był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Kole, a w wyborach samorządowych w czerwcu 1994 roku został członkiem Rady Miejskiej w Kole. Powierzono mu także stanowisko zastępcy burmistrza miasta. W 1995 roku został dyrektorem Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kole. W wyborach w 1998 roku ponownie został wybrany do organu stanowiącego i powierzono mu funkcję burmistrza Koła. Mandat ten sprawował do 19 listopada 2002 roku, po czym przeszedł na emeryturę.

Za działalność zawodową i społeczną został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi oraz wieloma innymi honorowymi medalami.

Artykuły powiązane: Umowa o współpracy odnowiona. Reinbek i Koło nadal będą partnerami

Koncert, płyta i wyróżnienia. 45 lat Manufaktury Piosenki Harcerskiej Wartaki!

Pamiętali o powstańcach warszawskich

Informacje na podstawie Kolskiego Słownika Biograficznego, zdjęcia: archiwum okrągłemiasto.pl