Dziś przypada 76. rocznica wyzwolenia Koła

0
164

Oddajemy hołd ludziom, nie ideologii komunistycznej, ludziom, którzy oddali życie za to, żeby nasze miasto było wolne. Dla mnie jako dla historyka, ocena dokonań żołnierzy w dniach 19-21 stycznia 1945 roku jest jednoznaczna ze względu na fakt, iż w planach niemieckich było w ciągu 30 lat wyniszczyć Polaków, poddać eksterminacji, a sama przecież okupacja niemiecka była horrorem. Zatem dla mieszkańców Koła bezapelacyjnie było to wyzwolenie – powiedział burmistrz Krzysztof Witkowski z okazji 76. rocznicy wyzwolenie Koła spod niemieckiej okupacji.

Oddając hołd poległym włodarz oraz delegacje wielu instytucji i organizacji złożyli kwiaty na mogiłach znajdujących się na Cmentarzu Wojennym.

Na terenie kolskiej nekropolii przy ulicy Poległych miejsce wiecznego spoczynku znaleźli tu m.in. lotnicy polscy polegli w czasie lotu bojowego nad Kołem we wrześniu 1939 roku oraz ponad 500 żołnierzy sowieckich, którzy zginęli w walkach o wyzwolenie Koła, toczonych od 19 do 21 stycznia 1945 roku. W zbiorowej kwaterze, w mogile nr 13, spoczywa m.in. poległy w walkach o wyzwolenie miasta Anatolij Kobyliański.

źródło i zdjęcia: Urząd Miejski w Kole

Artykuł powiązany: Ambasador Republiki Mołdawii gościł w Kole