Dzieci usłyszały od policjantów, jak ważna jest troska o środowisko naturalne

0
105

W Szkole Podstawowej nr 5 w Kole policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kole przeprowadzili spotkanie profilaktyczne z uczniami na etapie nauczania wczesnoszkolnego. Prelekcja odbyła się w ramach programu „Bezpiecznie to wiedzieć i znać – środowisko lokalne i jego wartości”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości dzieci w zakresie ekologii i gospodarki wodnej oraz wzmocnienie działań edukacyjnych z obszaru ochrony środowiska. Podczas prelekcji policjanci uświadomili dzieciom, że troska o środowisko naturalne winna być nieodłącznym elementem naszego życia, wyrażanym w praktycznych codziennych czynnościach, np. segregowaniem odpadów, wyrzucaniem nieczystości do pojemników zamiast w inne miejsca, używaniem na zakupy toreb wielokrotnego użytku itp.

W ramach omawianego programu trwa konkurs na nagranie spotu kojarzonego z profilaktyką ekologiczną pt. „Bezpiecznie to wiedzieć i znać – środowisko lokalne i jego wartości”. Udział w przedsięwzięciu zadeklarowali uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej nr 5 w Kole. Konkurs jest jednoetapowy organizowany na poziomie województwa. Fundatorem nagród w konkursie jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.

źródło i zdjęcia: KPP w Kole