Ireneusz Niewiarowski Kawalerem Orderu Uśmiechu!

0
535

Członkowie Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, którzy 28 października br. przyjechali do Warszawy z całego świata, po wnikliwej analizie wniosków otrzymanych od dzieci ogłosili, że do grona Kawalerów Orderu Uśmiechu dołączy 6 osób. Wśród nich jest kłodawianin, poseł i senator kilku kadencji, działacz społeczny i samorządowy, twórca Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego, Ireneusz Niewiarowski.

O 6 osób powiększyło się grono Kawalerów Orderu Uśmiechu. Wśród nich jest kłodawianin, działacz społeczny i samorządowy, poseł na Sejm I, III i IV kadencji, senator RP I, VII i VIII kadencji, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Ireneusz Niewiarowski. Jego zasługi zauważyli młodzi ludzie, którzy docenili jego bezinteresowność, jak również działanie na rzecz dzieci i młodzieży oraz lokalnego środowiska. – Wiedziałem, że wniosek został złożony, ale nie byłem pewny, czy zostanie pozytywnie rozpatrzony. Potem o tym zapomniałem, a dziś dotarła do mnie ta wiadomość, choć oficjalnej informacji jeszcze nie otrzymałem. Na razie więc tylko podziękowałem wnioskodawcom – powiedział nowo upieczony laureat tytułu, przyznając, że jest zaskoczony i bardzo zadowolony.

Ireneusz Niewiarowski jest założycielem Towarzystwa Samorządowego, które prowadzi działalność szkoleniową i wspiera aktywność lokalnych środowisk. Od 1994 roku organizuje Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym adresowany do młodzieży gimnazjalnej, a od 2000 roku także Wielkopolski Konkurs „Nasza Europa”. Jest współzałożycielem Wielkopolskiej Fundacji Rozwoju Lokalnego oraz inicjatorem wielu kontaktów zagranicznych. W swojej pracy nacisk kładzie na pomoc najbardziej potrzebującym. W tym celu, w 2001 roku, stworzył Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego, który pomaga finansowo zdolnym i aktywnym społecznie, ale niezamożnym uczniom i studentom. Fundusz wspiera stypendystów przez cały okres nauki, od gimnazjum przez szkołę średnią, aż do wyższej.

Ireneusz Niewiarowski przez wiele lat zabiegał w różnych instytucjach o środki finansowe na rzecz szkół, gmin i szpitali. Od 1997 roku, wraz z Fundacją Pomocy Bibliotekom Polskim, prowadzi akcję bezpłatnego przekazywania książek dla bibliotek. Zachęca też różne środowiska do współdziałania w zwalczaniu skutków ubóstwa. Założył Koniński Bank Żywności. który świadczy bezpośrednią pomoc osobom potrzebującym. Ponadto w ramach akcji „Pogotowie Św. Mikołaja” Bank przekazuje paczki dla dzieci na Boże Narodzenie.

W 2003 roku współtworzył Stowarzyszenie „Na Pożytek Publiczny”, które zaopatruje najbardziej potrzebujących w środki niezbędne do życia. Prowadzi m.in. punkty ,,Daru chleba”.

Ireneusz Niewiarowski jest laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody im. Grzegorza Palki, nazywanej Samorządowym Oskarem. W 2004 roku otrzymał statuetkę Benedykta 2003. W czerwcu 2007 prof. Jerzy Buzek, w imieniu kapituły, wręczył mu Nagrodę „Pro Publico Bono” przyznaną w konkursie na ,,Najlepsze Dzieło Obywatelskie” m.in. za działalność Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Do tych wyróżnień dochodzi teraz Order Uśmiechu. Wraz z Ireneuszem Niewiarowskim do grona wyróżnionych dołączyli: Pietro Bartolo – lekarz z Lampedusy, który od 26 lat kieruje jedyną na tej wyspie przychodnią, siostra Łucja (Eugenia Jakubowicz) – dyrektor i opiekun Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci w Piszkowicach, Elżbieta Małanicz-Onoszko – autorka i realizatorka Metody Ruchomych Kolorowych Nut, założycielka Fundacji „Latająca Akademia”, Aleksandra Pohorodecka – honorowa prezes Polskiej Macierzy Szkolnej, inicjatorka i twórczyni wielu przedsięwzięć dedykowanych dzieciom oraz Marcin Gortat – wybitny sportowiec, koszykarz, filantrop i organizator pomocy dzieciom.

źródło: platforma.org, orderusmiechu.pl