Złote Laski XVI Integracyjnego Festiwalu Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży Koło 2018 przyznane

0
235

To był już XVI Integracyjny Festiwal Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży Koło 2018, podczas którego czteroosobowe jury oceniło osiem spektakli teatralnych. W swym werdykcie członkowie komisji oceniającej kierowali się doborem repertuaru, kulturą słowa, inscenizacją, grą aktorską, reżyserią, scenografią, oprawą muzyczną, oraz odbiorem widowiska rzez publiczność i ostatecznie Złotą Laskę przyznało „Legendzie o Świętym Mikołaju” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole, wyróżniając ją za twórczą postawę dzieci, przybliżenie legendy o św. Mikołaju w atrakcyjnej formie, dobór kostiumów i rekwizyty. Wyróżniając wspaniałą grę aktorską, scenografię i dobór repertuaru Złotą Laskę przyznało „Dziewczynce z zapałkami” grupy Konary ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole, a doceniając oprawę muzyczną, aktywny przekaz aktorów oraz zaangażowanie publiczności w świetną zabawę, Złotą Laskę dedykowali „Disco By Day” Grupy „Imprezowy band, KSON „Sprawni Inaczej”, Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Za twórczą postawę dzieci i oprawę muzyczną Złota Laska powędrowała do drużyny harcerskiej, wolontariuszy i SOSW w Kole za spektakl pt. „Patron Mikołaja”, a za grę aktorską, formę wyrazu artystycznego oraz dobór kostiumów i rekwizytów nagrodę tę wręczono klasie 2e ze Szkoły Podstawowej nr 1 za widowisko „W ogrodzie gospodarza”.

Za oprawę muzyczną i formę wyrazu artystycznego główną nagrodę przyznano „Piosence – inscenizacji muzycznej Zima, zima, zima” w wykonaniu klasy 1a integracyjnej ze Szkoła Podstawowej nr 3 w Kole.

Twórczą postawę dzieci, scenografię oraz dobór rekwizytów jurorzy zauważyli w spektaklu „Kociołkowe co nie co” w wykonaniu grupy z OREW-u w Kole, a ostatnia Złotą Laskę dla „Mundialu” powędrowała za do WTZ Koło za oprawę muzyczną, twórczy i aktywny przekaz aktorów oraz zaangażowanie publiczności w świetną zabawę.

Jurorzy pogratulowali osobom nagrodzonym i ich opiekunom. Wszystkim uczestnikom

podziękowali za udział w tegorocznym festiwalu. W tym roku podczas festiwalu organizatorów wspierała wolontariuszka z AISEC, Gizem Zeybek z Turcji oraz wolontariusze z Liceum Ogólnokształcącego w Kole.

Festiwalowi towarzyszyło rozstrzygnięci XVI Edycji Konkursu Plastycznego pod hasłem„Mój kolega z niepełnosprawnością – nasz wspólnie spędzony czas”– Koło 2018

Czteroosobowa komisja konkursowa oceniła 69 prac plastycznych z 4 kolskich szkół podstawowych oraz przyznała

nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.

Grupa wiekowa klas I-III

I nagroda

Marcel Lewicki klasa IIa Szkoła Podstawowa nr 3

II nagroda

Helena Gaj klasa IIe Szkoła Podstawowa nr 1

III nagroda

Filip Gwizd klasa III Szkoła Podstawowa nr 4

Wyróżnienia:

Szkoły Podstawowej nr 1

Aleksandra Wojewoda, klasa 2e

Hanna Rzepka, klasa 2e

Szkoły Podstawowej nr 3

Laura Szafrańska, klasa 1b

Maja Drzewiecka, klasa 1a

Szkoły Podstawowej nr 4

Jakub Wróblewski, klasa 2

Gabriela Zalas, klasa 2

Kamil Kozanecki, klasa 2

Milena Szafrańska, klasa 2

Dominik Wojciechowski, klasa 1

Szkoły Podstawowej nr 5

Gabrysia Jankowska, klasa 1a

Aleksandra Rumiejowska, klasa 1a

Grupa wiekowa klas IV-VII

nagroda główna

Amelia Nowicka, klasa 7a Szkoła Podstawowa nr 3

I nagroda

Oliwia Winkowska klasa IVa Szkoła Podstawowa nr 3

II nagroda

Maja Żylińska klasa IVa Szkoła Podstawowa nr 3

III nagroda

Gabriela Kwarcińska klasa Va Szkoła Podstawowa nr 3

Wyróżnienia:

Szkoły Podstawowej nr 3

Szymon Rzeźnik, klasa 7a

Kuba Andrzejewski, klasa 4a

Max Klatkowski, klasa 4b

Marcelina Józefowicz, klasa 4a

Robert Adamczyk, klasa 5b

źródło i zdjęcia: SOSW w Kole