Zasady handlu przy cmentarzu zostały uregulowane. Sprzedaż kwiatów i zniczy już trwa

0
77

Na wygrodzonym terenie przy kolskim cmentarzu parafialnym pojawili się pierwsi sprzedawcy kwiatów. To skutek zmian w przyjętej we wrześniu uchwale.

Na wniosek burmistrza Krzysztofa Witkowskiego radni miejscy jednogłośnie zatwierdzili uchwałę w sprawie wyznaczenia targowiska miejskiego i ustalenia regulaminu targowiska oraz wskazania miejsc do prowadzenia handlu okrężnego. Dokument określa sposób realizowania handlu na terenie gminy miejskiej Koło zgodny z potrzebami i oczekiwaniami lokalnej społeczności. Reguluje zarówno zasady sprzedaży całorocznej na targowisku miejskim jak i okresowej w miejscach wyznaczonych.

Trwająca epidemia i związane z nią wytyczne dotyczące zachowania bezpieczeństwa ograniczyły mieszkańcom możliwość sprzedaży poza targowiskiem przy pl. Narutowicza. Jednak ze względu na sygnały od mieszkańców, by przywrócić handel okrężny, kolski włodarz przygotował projekt uchwały, który rada przyjęła jednogłośnie. W myśl nowych zapisów, oprócz targowiska usytuowanego przy pl. Narutowicza, wyznacza się dodatkowo miejsca do prowadzenia handlu artykułami funeralnymi, tj. kwiatami, wiązankami, stroikami, zniczami nagrobnymi itp. oraz artykułami przemysłowymi na działkach będących własnością miejskiego samorządu oraz na drogach publicznych gminnych w okresie od 1 sierpnia do 6 sierpnia oraz od 25 października do 4 listopada na terenie przy cmentarzu parafialnym przy ul. Poniatowskiego, w okresie od 25 października do 4 listopada na terenie przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Leśnica oraz w dniach odpustów i uroczystości religijnych w ul. Klasztornej i Staffa.

Handel już trwa. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie, samorządowcy przypominają o konieczności zachowania obowiązującego reżimu sanitarnego. W dwóch wejściach do miejsca sprzedaży ustawione zostały dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Czasowo pojawiły się także toalety.

źródło i zdjęcie: Urząd Miejski w Kole