Podczas konferencji kandydatka na burmistrza, Katarzyna Hamiga, zdementowała pogłoski na swój temat i zaprezentowała program wyborczy [FOTO]

0
2568
29 kandydatów na radnych w czterech okręgach zarejestrował wczoraj Komitet Wyborczy Wyborów Katarzyny Hamigi. O tym fakcie, jak również o zebraniu 4.638 podpisów mieszkańców Koła na listach poparcia dla nich, poinformowano podczas wczorajszej konferencji prasowej. Najważniejszym jednak punktem wydarzenia, które w założeniach organizatorów przybrało formę otwartego spotkania z mieszkańcami, było przybliżenie sylwetki kandydatki na burmistrza Koła, Katarzyny Hamigi.
Komitet Wyborczy Wyborców Katarzyny Hamigi powstał po to, by zmienić oblicze naszego miasta. Skupiamy ludzi, którym na sercu leży rozwój Koła w oparciu o uczciwy dialog z mieszkańcami, stawiających sobie ambitne wyzwania i cele, pozwalające wykorzystać potencjał miasta i jego mieszkańców. Zarządzanie miastem do praca zespołowa, stąd w skład komitetu wchodzą mieszkańcy miasta, ludzie, których Państwo dobrze znacie. Ich doświadczenia zawodowe, społeczne i życiowe stanowią solidną podstawę do tego, by Koło obrało właściwy kierunek rozwoju. Gwarancją powodzenia całego przedsięwzięcia jest nasza wspólna, niezależna i bezpartyjna kandydatka na burmistrza miasta Koła, pani Katarzyna Hamiga – rozpoczął pełnomocnik KWW Katarzyny Hamigi, Andrzej Wawrzyniak, który przybliżył zebranym jej sylwetkę, z uwzględnieniem wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz działalności społecznej. – Katarzyna Hamiga ukończyła studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studia podyplomowe administracja publiczna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sukcesywnie podnosi kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach, dotyczących przede wszystkim zarządzania ludźmi, finansami publicznymi, projektami czy zarządzania w sektorze publicznym. Posiada znakomite kwalifikacje, legitymowane przez najlepsze polskie uczelnie i ośrodki szkoleniowe do pełnienia odpowiedzialnej funkcji burmistrza miasta – kontynuował Andrzej Wawrzyniak.
We wstępnej prezentacji znalazła się także informacja odnośnie obecnego miejsca pracy Katarzyny Hamigi. – Od 1 czerwca 2017 roku pełni funkcję dyrektora Sądu Rejonowego w Kole. Pragnę podkreślić, ze szczególną stanowczością, że objęła to stanowisko w drodze otwartego, uczciwego i wygranego konkursu. Od kilku tygodni zarówno w internecie, jak również w mieście, za sprawą naszych politycznych konkurentów, ale również przedstawicieli niektórych lokalnych mediów rozpowszechniana jest krzywdząca – i na dodatek – łamiąca nie tylko dobry obyczaj, ale również prawo informacja – jakoby funkcja ta została objęta przez naszą kandydatkę za sprawą „politycznego namaszczenia”, czy protekcji. Drodzy Państwo! Są to twierdzenia nieprawdziwe i bardzo krzywdzące – wygłosił prowadzący spotkanie.
Po wprowadzeniu mikrofon przejęła główna bohaterka spotkania. – Jestem dobrze przygotowana merytorycznie do pełnienia funkcji burmistrza miasta Koła. Posiadam wykształcenie i doświadczenie zawodowe, które pozwoli mi sprawnie wyprowadzić nasze lokalne sprawy na właściwy tor i zmienić oblicze naszego miasta, które w ostatnich latach targane były konfliktami i niepowodzeniami. Szczególnie cenię sobie moje doświadczenie na stanowiskach kierowniczych oraz udział w przygotowywaniu i realizowaniu różnych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Mam nadzieję, że dzięki poparciu mieszkańców miasta uda mi się spożytkować moje doświadczenia na gruncie kolskiego samorządu. Kandyduję na to stanowisko, ponieważ na sercu mi leży dobro Koła i jego mieszkańców – mówiła Katarzyna Hamiga, dodając, że decyzję o kandydowaniu na burmistrza rozważała już cztery lata temu. – Jednak zaangażowanie w kierowany przeze mnie projekt i zobowiązania wobec Ministra Finansów uniemożliwiły mi start w wyborach. Teraz mogę państwa zapewnić, że nadal będę wspierać rozwój miasta dla nas, słuchając was mieszkańców, odpowiedzialnie i niezależne podejmując decyzje w interesie nasz wszystkich – kontynuowała, po czym przeszła do prezentacji 29 kandydatów na miejskich radnych, wśród których znajdują się cztery osoby obecnie zasiadające w organie stanowiącym miejskiego samorządu oraz wiele postaci znanych lokalnie z działalności społecznej i kulturalnej. – Do wyborów nie idę sama, otaczają mnie bowiem ludzie serdeczni, którzy – podobnie jak ja – marzą o innym Kole, bez sporów, waśni, agresji i zazdrości.
W swoim wystąpieniu Katarzyna Hamiga odniosła się także do pojawiających się ostatnio w przestrzeni publicznej spekulacji na temat jej sympatii i antypatii politycznych. – W swoich wypowiedziach oraz materiałach podkreślam, że jestem kandydatką bezpartyjna i niezależną. Od samego początku takie było założenie, które dziś realizuję. Wszelkie insynuacje na temat moich związków z jakąkolwiek partią polityczną są z góry nieprawdziwe. Od wielu tygodni jestem publicznie oskarżana o polityczne sympatie bądź antypatie. Chcę więc publicznie oświadczyć, że nigdy nie byłam, nie jestem i nie będę członkiem jakiejkolwiek partii politycznej. Chcę również zaapelować, do wszystkich mieszkańców naszego miasta, moich kontrkandydatów, ale również niektórych przedstawicieli lokalnych mediów, by w tej kampanii wyborczej rozmawiać o mieście, o pomysłach na rozwój Koła i o rozwiązywaniu problemów naszych mieszkańców. Niestety coraz częściej słyszę bardzo krzywdzące opinie na temat mojego życia prywatnego, co w sposób szczególny dotyka moich najbliższych, przede wszystkim moje dzieci, które nie mają nic wspólnego z kampanią wyborczą. Apeluję więc dziś publicznie. Grajmy wszyscy fair i spierajmy się na merytoryczne argumenty. Nie dajcie się Państwo zmanipulować, bowiem to co dzieje się dziś w związku z kampanią wyborczą, mogę nazwać krótko mydleniem oczu wyborcom – powiedziała Katarzyna Hamiga.
Najważniejszym punktów spotkania była jednak prezentacja jej programu wyborczego, czyli tego, czym chce przekonać do siebie mieszkańców miasta. Podzielony jest on na sześć sektorów tematycznych, a każdy zawiera kilka punków. Do priorytetów należy przywrócenie zaufania mieszkańców do burmistrza i Urzędu Miejskiego. W kwestii infrastruktury i bezpieczeństwa najistotniejsza wydaje się poprawa stanu dróg, parkingów, chodników oraz stworzenie sieci ścieżek pieszo-rowerowych w mieście, a także likwidacja barier architektonicznych. W odniesieniu do oświaty i polityki społecznej pojawiają się propozycje utworzenia budżetu obywatelskiego i Domu Aktywnego Seniora oraz przywrócenie stołówek szkolnych. Ponadto Katarzyna Hamiga stawia na działanie na rzecz promocji kolskich przedsiębiorców w kraju i za granicą, a w obszarze życia kulturalnego miasta zaprezentowała kilka pomysłów na jego ożywienie, wzbogacenie oraz uatrakcyjnienie. W jej programie dla miasta znajduje się też m.in. budowa bulwarów nadwarciańskich, przystani kajakowej oraz plaży miejskiej wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową.
Na koniec spotkania, po odpowiedzi na kilka pytań i sugestii mieszkańców, Katarzyna Hamiga poinformowała, że pełne informacje na temat programu wyborczego, kandydatów na radnych oraz wszelkie inne wiadomości związane z kampanią wyborczą, które pojawią się w ciągu najbliższych 5 tygodni, można śledzić na stronie internetowej www.katarzynahamiga.pl oraz na jej profilu na Facebooku.
Poniżej galeria zdjęć z wczorajszej konferencji prasowej i spotkania z mieszkańcami.
Artykuł powiązany: Znamy już kilka nazwisk kandydatów na burmistrza Koła! Kto zasiądzie w ratuszu?