W Grzegorzewie podsumowali miniony rok

0
423
15

Grzegorzewski samorząd podsumował pierwszy rok działalności w kadencji 2018-2023. Spotkanie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii zaszczycili liczni goście na czele wicewojewodą wielkopolskim, Anetą Niestrawską, i posłem na Sejm RP Zbigniewem Hoffmannem.
O tym, jak zmieniała się gmina w minionym roku, słowem i fotografią, zaprezentowała wój Bożena Dominiak. Przedstawiła zrealizowane w 2019 inwestycje, zadania wykonane z funduszu sołeckiego oraz podejmowane działania proekologiczne. Środki otrzymane od wojewody wielkopolskiego, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a także z budżetu Powiatu Kolskiego służyły do przeprowadzenia inwestycji służących społeczeństwu. W efekcie, w 2019 roku, w gminie Grzegorzew powstały inwestycje za 5.922.695,38 zł.

Wójt przypomniała także wydarzenia, jubileusze i rocznice, w które obfitował miniony rok, a które były celebrowane w kraju, powiecie i gminie.

O oprawę spotkania zadbała dyrektor szkoły Iwona Ziętek wraz z uczniami i nauczycielami. Uczniowie uraczyli zebranych częścią artystyczną. – Samorząd to wspólnota, kapitał, mieszkańcy, od najmłodszych po seniorów. Wspólnie budujemy obraz naszej gminy. Dziękujemy wszystkim za całoroczne starania, za wspólne budowanie naszej małej ojczyzny – podkreśliła wójt Bożena Dominiak.

źródło i zdjęcie: Urząd Gminy w Grzegorzewie