Tablica w nowym miejscu!

0
500

Tablica poświęcona Stanisławie Fleszarowej-Muskat znalazła nowe miejsce. Jest nią ściana zachodnia budynku miejskiego ratusza. Dokładnie w 32. rocznicę śmierci pisarki została odsłonięta w nowej lokalizacji. Dotychczas wisiała na ścianie gmachu byłej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Mickiewicza, gdzie przed laty mieściła się Szkoła Realna, w której Stanisława Fleszarowa-Muskat w latach 1927-1936 pobierała naukę. Tablica pojawiła się tam dokładnie 9 czerwca 1990 roku, dzięki staraniom Haliny Grabowskiej – ówczesnej dyrektor domu kultury w Kole oraz Kolskiego Towarzystwa Kulturalnego. – Odkąd jednak SOSW opuścił ten budynek, a teren został ogrodzony i wystawiony na sprzedaż, utrudnione było upamiętnianie ważnych dat z życia pisarki. Z tego powodu zrodziły się działania, które miały na celu przeniesienie tablicy. Stało się tak dzięki inicjatywie pań Urszuli Pękacz i Teresy Brzoskiej, których inicjatywa spotkała się z aprobatą burmistrza Koła oraz zgodą starosty kolskiego – poinformowała dyrektor PiMBP w Kole Aleksandra Kowalska.

Kolski włodarz przeznaczył pod tablicę fragment zachodniej ściany ratusza w przekonaniu, że właśnie to miejsce będzie najbardziej odpowiednie, także z uwagi na fakt piastowania przez ojca Stanisławy Fleszarowej-Muskat urzędu burmistrza. Dziś natomiast, tj. w piątek, 1 października, w rocznicę śmierci pisarki, tę samą tablicę odsłonięto. – Dziękuję wszystkim, którzy zabiegali o przeniesienie tej tablicy na nasz ratusz i tym, którzy bezpośrednio wspomogli to działanie – powiedział burmistrz Krzysztof Witkowski, który powitał przybyłych na krótką uroczystość. Zanim jednak tablica została odsłonięta, życiorys pisarki przypomniała dyrektor książnicy, a w dalszej części spotkania fragmenty „Czarnego warkocza” i „Powrotu do miejsc nieobecnych” nawiązujące do związku powieściopisarki z Kołem odczytała Agata Dziedziczak. Na koniec przedstawiciele samorządów miejskiego i powiatowego oraz licznych instytucji, organizacji i stowarzyszeń pod tablicą złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.