Sukces uczniów SOSW w Kole na Olimpiadzie Matematyczno-Przyrodniczej

0
287

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Turku, 16 maja br., odbyła się IX Międzyośrodkowa Olimpiada Matematyczno-Przyrodnicza. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „W głowie myśli ul” i związana była z pszczołami. Oprócz reprezentacji SOSW w Kole, wzięły w niej udział drużyny z ośrodków w Turku, Koninie, Słupcy i Rychwała. Po zliczeniu punktów ze wszystkich konkurencji okazało się, że drużyna SOSW w Kole w składzie: Jolanta Jaskólska, Marta Urbaniak, Maciej Kacprzak, Konrad Hudec zdobyła tytuł wicemistrzów, zajmując II miejsce.

Celem Olimpiady Matematyczno-Przyrodniczej jest m.in. doskonalenie i popularyzacja wiedzy i umiejętności matematyczno-przyrodniczych wśród uczniów oraz podnoszenie poziomu umiejętności stosowania wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych. W tym roku uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji o życiu pszczół, którą wygłosił Eugeniusz Rusek oraz zapoznać się z pracą pszczelarza, którą zaprezentował Jacek Kubiak. Obaj panowie to pasjonaci i hodowcy pszczół, członkowie Polskiego Związku Pszczelarskiego. Po niezwykle interesującym wprowadzeniu w tematykę olimpiady przyszła pora na zmagania konkursowe. Uczestnicy oceniani byli indywidualnie i zespołowo. Każdy uczeń rozwiązywał pisemny test składający się z 18 pytań z zakresu biologii i fizjologii pszczół. Zespołowa rywalizacja obejmowała zagadnienia teoretyczne oraz wykonanie praktycznych zadań matematycznych. Ponadto każda drużyna przywiozła autorską fotografię przedstawiającą pszczołę, która była oceniana przez komisję konkursową.

źródło i zdjęcia: SOSW w Kole