Sąd nie uwzględnił zażalenia burmistrza Koła! Postanowienie jest prawomocne

0
588

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, wczoraj, rozpoznał zażalenie burmistrza Koła, jakie złożył on na postanowienie prokuratury zakazujące mu pełnienia funkcji włodarza. To jeden ze środków zapobiegawczych, jaki został zastosowany w związku z zarzutami, które we wrześniu br. włodarz usłyszał po zatrzymaniu go przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. – Sąd utrzymał w mocy postanowienie prokuratora. Postanowienie jest prawomocne – poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi, prok. Krzysztof Bukowiecki, wyjaśniając, że procedura odwoławcza została wyczerpana. – W postępowaniu przygotowawczym decyzję podjął prokurator. Na decyzję prokuratora przysługiwało zażalenie. Teraz sąd to zażalenie rozpoznał i go nie uwzględnił – dodał prok. Bukowiecki.

A to z kolei oznacza, że kolski włodarz pozostaje zawieszony w pełnieniu urzędu i nie wraca do ratusza. W związku z tym, w jego zastępstwie, nadal miastem zarządzać będzie wiceburmistrz Elżbieta Modrzejewska.