Ruszyła przebudowa ulicy Grodzkiej w Kole

0
230
grodzka

Ruszyła wyczekiwana inwestycja. Chodzi o przebudowę ulicy Grodzkiej. W tej zlokalizowanej na starówce drodze znajdują się ważne pod względem historycznym obiekty, które upamiętniają miejsce kaźni Polaków w latach 1945 – 1956 w byłej siedzibie NKWD i UB.

Naszemu miastu została przyznana dotacja z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych na przebudowę. Grodzkiej. Całkowita wartość inwestycji wynosi 939 422 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 459 422 zł. Długość planowanego odcinka przebudowy ulicy wynosi 152 metrów. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019-2020.

Czytaj także: Kłodawa, Koło, Grzegorzew i powiat otrzymają dotacje na remonty dróg. Których?

W ramach zadania planowana jest rozbiórka istniejącej, zdegradowanej nawierzchni jezdni, krawężników, chodników, budowa kanalizacji deszczowej i przykanalików, budowa nawierzchni jezdni z kostki granitowej obustronnie zabudowanej krawężnikiem betonowym, budowa chodników z kostki betonowej, zjazdów indywidualnych z kostki betonowej starobruk.

źródło i zdjęcia: UM w Kole