Odpady zielone obowiązkowo do brązowego worka

0
622
odpady
odpady
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 roku nakazuje od 1 lipca br. zbierać selektywnie odpady ulegające biodegradacji. W związku z tym na terenie gminy Dąbie wprowadzono obowiązek segregowania odpadów zielonych przez mieszkańców i odbieranie ich przez przedsiębiorcę. W praktyce oznacza to pojawienie się worka lub pojemnika na odpady koloru brązowego.
Od tej pory odpady będą dzielone na cztery frakcje. Do pojemnika lub worka niebieskiego trafiać będzie papier. Do zielonego – szkło. Żółtego – metale i tworzywa sztuczne. A do brązowego – odpady ulegające biodegradacji. Dotychczas w wielu samorządach, szczególnie o charakterze rolniczym, odpady zielone nie były segregowane i odbierane. Tak było w gminie Dąbie. Teraz się to zmieni. –  W związku z tym pojawił się nowy worek koloru brązowego, do którego trzeba będzie selekcjonować śmieci podlegające biodegradacji. Do tej pory zgłaszaliśmy, że odpady zielone odbieramy razem ze zmieszanymi. Było ich niewiele, bo w gospodarstwach są kompostowane. Wojewoda jednak uznał, że w taki sposób nie możemy działać. Odwołaliśmy się od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ale przegraliśmy. Rozstrzygnięcie jest takie, że musimy dołożyć nowy worek i do niego składować odpady ulegające biodegradacji. To z kolei będzie miało odbicie w dodatkowym objeździe pojazdu transportowego po gminie – poinformował burmistrz Tomasz Ludwicki podczas majowej sesji.
Zgodnie z nowymi przepisami i harmonogramem, w gminie Dąbie, brązowe worki na wsiach będą odbierane nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie, w miastach – od marca do października – co 2 tygodnie, a z lokali wielorodzinnych, czyli bloków i kamienic – raz w tygodniu. Od listopada do marca natomiast z nieruchomości na terenie miejskim odbiór będzie się odbywał nie rzadziej niż co 4 tygodnie, a z budynków wielolokalowych – co 2 tygodnie.
W odpowiedzi na pytania mieszkańców, burmistrz poinformował, że zmiana ta nie spowoduje podwyżki opłat dla mieszkańców.