Będą trzy szkoły i oddziały przedszkolne

0
343
Trzy szkoły podstawowe i tyle samo oddziałów przedszkolnych funkcjonować będzie w gminie Olszówka od 1 września 2017 roku. To efekt wprowadzonej przez rząd reformy systemu edukacji. Edukacja w gminie Olszówka.
Aktualnie na terenie gminy Olszówka edukacja odbywa się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łubiance. Jak również w dwóch filiach tej placówki – w Ponętowie Górnym oraz Głębokiem. Ponadto istnieją też trzy punkty przedszkolne.
Od 1 września stan ten się zmieni. By dostosować się do wymogów, jakie przed samorządowcami postawiło nowe prawo oświatowe, władze gminy Olszówka zdecydowały o powołaniu do życia trzech odrębnych placówek. Już w lutym i marcu radni podejmowali uchwały odnośnie powstania trzech szkół podstawowych. W Łubiance, Ponętowie Górnym oraz Głębokiem, z tym że w tej pierwszej nauka na poziomie gimnazjum odbywać się będzie do czasu jego wygaszenia.
Wspomniane zmiany wymusiły również konieczność wyłonienia dyrektorów szkół. Zgodnie z wynikami konkursów, SP im. św. Stanisława Kostki w Łubiance nadal zarządzać będzie Anna Marciniak. W SP im. Henryka Sienkiewicza w Ponętowie Górnym na stanowisko powołana została aktualna kierownik filii Agnieszka Pabin, a w SP im. Marii Konopnickiej Głębokiem – Katarzyna Górnik.
Dopełnieniem reorganizacji gminnej oświaty była również pewna decyzja. Dotyczyła ona przekształcenia trzech punktów przedszkolnych w oddziały przedszkolne, które będą funkcjonować przy ww. szkołach.