Radni gminy Koło przyjęli stawki podatków na 2021 rok

0
257

Podczas minionej sesji Rada Gminy Koło pochyliła się nad dwiema uchwałami dotyczącymi podatków na 2021 rok. Pierwsza dotyczyła obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, a druga podatku od nieruchomości.

Przyjęciu obu uchwał towarzyszyła dyskusja, którą na sesji wywołały wnioski radnego Romana Woszczyńskiego. Rajca zgłosił dwie propozycje. Najpierw wnioskował o pozostawienie na poziomie 53 złotych podstawy do obliczania podatku rolnego, a potem 18 złotych za mkw. podatku od budynków i ich części przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. W projektach uchwał natomiast widniały odpowiednio stawki 54 złote oraz 18,70 złotych.

Warto przypomnieć, że w przypadku podatku rolnego, do jego obliczania służy przyjęta średnia cena skupu kwintala żyta ogłoszona w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Aktualnie jest to 58,55 złotych. Samorządy mają jednak możliwość jej obniżenia, z czego często korzystają. W przypadku gminy Koło wójt zaproponował obniżenie do poziomu 54 złotych, ale radny Roman Woszczyński chciał, by było to 53 złote, czyli tyle, ile jest obecnie.

Wójt Mariusz Rybczyński uargumentował swoje stanowisko, zwracając uwagę, że zwyżka nazbyt nie obciąży rolników, a większe wpływy do budżetu będzie można przeznaczyć na gminne inwestycje. Po wymianie opinii m.in. radnych Michała Wróblewskiego oraz Radosława Małeckiego doszło do głosowań, podczas których wniosek rajcy Woszczyńskiego przepadł. Podobnie było w przypadku pozostawienia stawki 18 złotych w odniesieniu to taksy od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Cała dyskusja: https://www.youtube.com/watch?v=TfkdLLVBrfY&t=2149s

Ostatecznie radni zdecydowali, że w 2021 roku 1 mkw. gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie obciążony opłatą 0,73 zł. Jeden ha pod jeziorami i zbiornikami sztucznymi kosztować będzie 4,99 zł, a 1 mkw. pozostałych gruntów 0,16 złotych.

Właściciele budynków mieszkalnych, w 2021 roku, zapłacą 0,55 złotych za 1 mkw. Podatek od obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosić będzie 18,70 zł za mkw., a od nieruchomości, w których prowadzony jest obrót kwalifikowanym materiałem siewnym 11,62 zł za mkw. Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zostały obciążone opłatą w 5,06 zł za 1 mkw., a w przypadku wszystkich pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje, będzie trzeba zapłacić 4,41 za 1 mkw. Podatek od budowli wynosi 2 procent ich wartości.

zdjęcie: print screen transmisja obrad