O tym, co wydarzyło się 30 lat temu

0
256
P
P

O tym, co wydarzyło się 30 lat temu, opowiadał w czytelni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, prof. dr Piotr Gołdyn.

Dziś mija 30 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów w powojennej historii Polski. 4 czerwca 1989 roku przeszedł do historii jako efekt rozmów przy Okrągłym Stole. Przygotowania do czerwcowej elekcji i kampania wyborcza „Solidarności” rozbudziły w społeczeństwie nadzieje na przyszłość. Z tej okazji w czytelni PiMBP w Kole odbyło się spotkanie z prof. dr. Piotrem Gołdynem, który wygłosił prelekcję pt. „Wybory 4 czerwca 1989 roku w perspektywie ogólnopolskiej i lokalnej”.

O tym, co wydarzyło się 30 lat temu, mówił prof. dr Piotr Gołdyn

Prelegent przybliżył zebranym genezę i znaczenie rozmów przy Okrągłym Stole dla przemian ustrojowych w Polsce oraz przedstawił uczestników tych rozmów. W dalszej części wystąpienia omówił kampanię wyborczą do parlamentu i wyniki tych wyborów. Stwierdził, że były to pierwsze w okresie PRL-u wolne wybory do Senatu, natomiast do Sejmu były one wolne tylko częściowo, ze względu na mandaty poselskie przypisane stronie rządowej. W ciekawy sposób omówił przygotowania do kampanii wyborczej prowadzonej przez Komitety Obywatelskie „Solidarność” i przebieg wyborów na terenie byłego województwa konińskiego. Wystąpienie prof. Gołdyna przypomniało najważniejsze wydarzenia, osoby i epizody, a także przybliżyło nieznane fakty z najnowszej historii.

źródło i zdjęcia: PiMBP w Kole, Sławomira Królak