Nowe stawki podatków w gminie Koło od 1 stycznia 2022 roku

0
273

Podczas październikowej sesji radni gminy w Kole przyjęli dwa ważne projekty uchwał, na mocy których od 1 stycznia 2022 roku, na terenie samorządu obowiązywać będą nowe stawki podatków od nieruchomości oraz nowa podstawa do obliczania podatku rolnego.

W jednomyślnym głosowaniu przyjęty został projekt, w którym radni obniżyli średnią cenę skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego w 2022 roku, ogłoszoną w komunikacie prezesa GUS, wynoszącą 61,48 złotych za decytonę, do kwoty 58 złotych.

Druga procedowana przez radnych uchwała dotyczyła stawek podatków od nieruchomości. W 2022 roku za 1 mkw. gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej mieszkańcy gminy Koło zapłacą 0,76 zł. Opłata za 1 ha pod jeziorami i zbiornikami sztucznymi wynosić będzie 5,17 zł, a w przypadku pozostałych gruntów 1 mkw. będzie kosztował 0,17 zł.

Właściciele budynków mieszkalnych, w 2022 roku, zapłacą 0,57 zł za mkw. powierzchni. Podatek od obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosić będzie 19,37 zł za mkw., a od nieruchomości, w których prowadzony jest obrót kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł za mkw. Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zostały obciążone opłatą w 5,25 zł, a wszystkie pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje, będą wymagały uiszczenia 4,57 zł za mkw. Podatek od budowli nadal wynosić będzie 2 procent ich wartości.

Artykuł powiązany: Podatki w gminie Koło w 2021 roku

Drugi projekt uchwały rajcy także przyjęli jednogłośnie. Obie uchwały podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku.

Cała sesja Rady Gminy w Kole do obejrzenia na: https://transmisjaobrad.info/videos/4318/xxxv-sesja-rady-gminy-w-kole