Konkurs na najpiękniej ukwiecony ogród

0
105

Burmistrz Koła Krzysztof Witkowski zaprasza do udziału w konkursie na najładniejszy ogród przydomowy 2021 roku. Konkurs ma on charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich mieszkańców Koła. Jego celem jest zachęcenie do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia, stworzenie mody na ukwiecenie i zazielenienie przydomowych ogrodów oraz aktywizacja społeczności lokalnej.

Warunkiem udziału jest zgłoszenie właściciela ogrodu do konkursu na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole ul. Stary Rynek 1 w Punkcie Obsługi Mieszkańca lub na stronie www.kolo.pl w zakładce „Najładniejszy ogród przydomowy 2021”. Zgłoszenie można przesłać na adres e-mail um@kolo.pl lub dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Kole ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło w terminie do 30 czerwca.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody. Za zajęcie I miejsca będzie to bon wartości 1 500 złotych, II – 1 000 złotych, a III – 500 złotych. Bony będą mogły być przeznaczone na zakup w określonych placówkach handlowych sprzętu lub narzędzi do prac ogrodniczych, ogrodowych urządzeń wypoczynkowych, dekoracyjnego wyposażenia ogrodu i sadzonek roślin. W konkursie przewidziane są również wyróżnienia w postaci drobnego sprzętu ogrodniczego.

Organizatorem i fundatorem nagród jest kolskim samorząd miejski, a patronat nad konkursem objął kolski włodarz.

źródło i zdjęcie: Urząd Miejski w Kole