Przedszkole Miejskie nr 6 w Kole będzie miało nową siedzibę?

0
503

Nad przeniesieniem siedziby Przedszkola Miejskiego nr 6 z budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich do skrzydła obiektu Szkoły Podstawowej nr 5 w Kole dyskutowali wczoraj miejscy radni. Powodem pojawienia się koncepcji zmiany lokalizacji placówki jest planowane zwiększenie liczby miejsc w żłobku z 53 do 100. Obie zmiany możliwe są dzięki pozyskanej przez samorząd dotacji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz dofinansowaniu z rządowego programu „Maluch+”.

Zgodnie z projektem uchwały, która była przedmiotem obrad kolskich radnych, przedszkole ma mieć nową siedzibę od 31 sierpnia 2021 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedszkole publiczne może być przekształcone z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący, który zobowiązany jest, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia zawiadomić o zamiarze przekształcenia właściwego kuratora oświaty, związki zawodowe oraz rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Przedszkole może być przekształcone po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Aby rozpocząć procedurę przeniesienia przedszkola, niezbędne jest podjęcie tzw. uchwały intencyjnej.

Kolscy radni pozytywnie odnieśli się do koncepcji przeniesienia i przystosowania części obiektu szkolnego do potrzeb przedszkola. Z jednej strony będzie to skutkować optymalnym wykorzystaniem bazy lokalowej „piątki”, a z drugiej możliwością adaptacji pomieszczeń po przedszkolu na żłobek i zwiększenia liczby miejsc bardzo potrzebnych w tej placówce. O ich deficycie mowa jest w Kole od bardzo wielu lat.

Radni, po dyskusji, w której wypowiedzieli się pozytywnie o pomyśle, jednogłośnie przyjęli projekt uchwały, zatem wszystko wskazuje na to, ze wraz z początkiem września 2021 roku dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 6 będą się bawić i uczyć w budynku przy ulicy Kolejowej.

Całą dyskusję na ten temat można obejrzeć na: http://kolo.esesja.pl/transmisja/9313/xxix-sesja-rady-miejskiej-w-kole-30-wrze%C5%9Bnia-2020-r.htm