Budżet Koła na 2019 rok oceniają jako spokojny i umiarkowany

0
317

Rada Miejska w Kole uchwaliła budżet miasta na rok 2019. Po stronie dochodów widnieje kwota 104.290.636 zł, z której dochody bieżące stanowią 93.873.586 zł, natomiast majątkowe wynoszą 10.417.050 zł. Wydatki zaprogramowano na sumę 101.838.636 zł. Z tego bieżące stanowią 90.187.583 zł, a majątkowe 11.651.053 zł, przeznaczone m. in. na zadania polegające na przebudowie ulicy Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole – 429.176 zł, wykupie gruntów związanych z ulicą Różaną – 750.000 zł, zakupie samochodu dla urzędu miejskiego – 50.000 zł, wykonaniu otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny – 9.812.050 zł, ociepleniu rury zjeżdżalni na krytej pływalni – 95.000,00 zł, rozbudowie monitoringu miejskiego – 35.000 zł oraz wniesieniu wkładu pieniężnego i objęciu dodatkowych udziałów w spółce Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Kole – 190.000,00 zł. W budżecie, zgodnie z obowiązującymi umowami kredytowymi, zaplanowano również spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 2.452.000 zł oraz odsetek w wysokości 352.100 zł.

A jak ten budżet oceniają i co o nim myślą radni?Należy pamiętać, że projekt budżetu został przygotowany przez poprzednią władzę. Był procedowany przez byłą wiceburmistrz oraz burmistrza Stępińskiego. Dopiero nowa rada zajęła się poprawkami do niego. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, nie ma w tym budżecie wiele środków publicznych, które można przeznaczyć na inwestycje. Jest to budżet umiarkowany powiedział przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kole, Adrian Król, dodając, że rajców niepokoi sytuacja Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych i brak 600.000 zł na zapłatę zobowiązań. – To budżet umiarkowany, bez większych inwestycji. To plan finansowy który został zaproponowany przez poprzedników burmistrza Krzysztofa Witkowskiego, i na który obecny włodarz nie miał wpływu, z wyjątkiem drobnych autopoprawek, będących zmianami kosmetycznymi. To także budżet spokoju, ale optymistyczny, ponieważ wszystkie zadania bieżące gminy są zapewnione – dodał przewodniczy rady, Tomasz Sobolewski, wspominając też, że radni czekają na rozliczenie budżetu za 2018 rok i nadwyżkę, którą na pewno przeznaczą na cele inwestycyjne. – Priorytetem w tym roku na pewno jest dokończenie odwiertu geotermalnego, który pochłania większą cześć dotacji. Czekamy na wyniki badań temperatury, bo ona da nam odpowiedź, czy idziemy dalej, czy temat zamykamy. Wiadomo, że palącym tematem jest sytuacja w MZUK-u. Gmina miejska Koło musi pomóc spółce, stąd decyzja o podniesieniu wkładu pieniężnego w kwocie 190.000 zł, żeby zakład miał środki na spłatę większej części rat leasingowych na sławną na cały kraj śmieciarkę. Z pozostałymi zobowiązaniami spółka powinna sobie poradzić – dodał przewodniczący Sobolewski.
Ostatecznie wszystkie zgłoszone poprawki do budżetu zostały przez radnych zaaprobowane, a cała uchwała budżetowa przyjęta 20 głosami „za”, przy jednym wstrzymującym się.