Zarządzenie i komunikat burmistrza Koła ws. wprowadzenia prewencyjnych zasad

0
562
IMG_1335

Decyzje na szczeblu rządowym o zawieszenie działalności instytucji oświatowych oraz kulturalnych znajdują odbicie w podejmowanych na szczeblach lokalnych.

Dziś burmistrz Koła Krzysztof Witkowski wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad, w tym zakazu organizacji zajęć i imprez na terenie gminy miejskiej Koło w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oto jego treść:

Na podstawie art. 31 w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 i realnym zagrożeniem zachorowań na terenie Gminy Miejskiej Koło, zaleca się odwołanie i nieorganizowanie nowych wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych oraz o innym charakterze, gdzie przewidywane jest zgromadzenie w jednym miejscu wielu uczestników tych wydarzeń.

§ 2. 1.Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Koło zobowiązane są do odwołania imprez masowych oraz innych wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych, jak również o innym charakterze, gdzie przewidywane jest zgromadzenie w jednym miejscu wielu uczestników.

2. Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Koło zobowiązane są do odwołania dodatkowych zajęć społecznych, kulturalnych, sportowych oraz o innym charakterze.

3. Zakazuje się organizacji planowanych zajęć i działań oraz ogranicza się dostęp Mieszkańców Gminy Miejskiej Koło do jednostek: Miejskiego Domu Kultury w Kole, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole oraz Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

§ 3. W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych Mieszkańcom Gminy Miejskiej Koło zaleca się:

  1. korzystanie z e-usług Urzędu Miejskiego w Kole;

  2. korzystanie z drogi korespondencyjnej lub telefonicznej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta Koła.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje do jego odwołania.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.”

Włodarz wydał także komunikat o następującej treści:

Szanowni Państwo, Mieszkańcy miasta Koła! W związku z doniesieniami na temat rosnącego zagrożenia koronawirusem czuję się w obowiązku przekazać Państwu następujące informacje.

– zarządziłem odwołanie i nieorganizowanie nowych wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych oraz o innym charakterze, gdzie przewidywane jest zgromadzenie w jednym miejscu wielu uczestników tych wydarzeń;

– wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Koło zobowiązałem do odwołania imprez masowych oraz innych wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych, jak również o innym charakterze, gdzie przewidywane jest zgromadzenie w jednym miejscu wielu uczestników (m.in. seanse filmowe, spektakle teatralne, muzyczne, spotkania dyskusyjne, do odwołania zostają zamknięte dla klientów: Pływalnia Miejska oraz pozostałe obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, Miejski Dom Kultury w Kole, Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole);

– do odwołania zamknięta zostaje kasa w Urzędzie Miejskim w Kole: płatności dokonywać można za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub w placówkach obsługujących:

Informacja o numerze konta, na które można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz podatków i opłat lokalnych

Santander Bank Polska S.A.

1 Oddział w Kole

13 1090 1203 0000 0000 2000 5871

Informacja o numerze konta, na które można dokonywać wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Santander Bank Polska S.A.

1 Oddział w Kole

95 1090 1203 0000 0001 1562 5540

O wysokości opłat możecie Państwo uzyskać informację pod numerem telefonu 632627507.

Proszę Państwa o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim w Kole, jeżeli jest to możliwe, proszę o kontakt telefoniczny z urzędnikiem lub korzystanie z e – usług

Urzędu Miejskiego w Kole. Wykaz kontaktów telefonicznych znajduje się na stronie http://www.kolo.pl/pl/193/142/wydzialy
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Wszelkie działania, które już teraz podejmuję są działaniami prewencyjnymi.

Szanowni Państwo apeluję do Państwa o zrozumienie zaistniałej sytuacji i proszę o zachowanie spokoju w tych nowych dla nas okolicznościach.”