„Wielkanoc” tematem konkursu. Nagrody i wyróżnienia rozdane

0
331

Rozstrzygnięta została II edycja konkursu plastycznego „Wielkanoc”, którego organizatorem był Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole. Artystyczna rywalizacja skierowana była do osób dorosłych, uczestników placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych, tj. WTZ-ów, ŚDS-ów, stowarzyszeń, specjalnych ośrodków rehabilitacyjnych, edukacyjnych i wychowawczych.

Ideą konkursu i celem głównym było podtrzymywanie tradycji wielkanocnej poprzez wykonywanie ozdób wielkanocnych, popularyzacja i promowanie twórczości artystycznej wśród osób niepełnosprawnych oraz rozbudzanie wrażliwości twórczej, poczucia estetyki, a także wymiana doświadczeń plastycznych i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej.

Każdy uczestnik konkursu miał miesiąc na przygotowanie prac. Podopieczni ww. placówek, pod okiem swych opiekunów, mentorów i przy właściwym przygotowaniu, mogli zaprezentować własną twórczość. Technika i forma prac była dowolna, a konkurs zakładał możliwość składanie prac wykonanych indywidualnie.

Powołana komisja w składzie Edyta Fabisiak – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole, Urszula Karolczak – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole oraz Beata Nowicka – przedstawiciel Operatora Bankowego FINES w Kole, dokonała oceny złożonych prac i przyznała miejsca.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce – Aneta Chmielarz – WTZ PSONI w Kole, 27 pkt,

II miejsce – Grzegorz Grzebielucha –WTZ KSON „Sprawni Inaczej” w Kole, 25 pkt

III miejsce – Katarzyna Sobczak WTZ KSON „Sprawni Inaczej” w Kole, 22 pkt.

oraz

wyróżnienie – Iwona Szurgot – ŚDS w Dębnie Królewskim, 21 pkt

wyróżnienie specjalneKarolina Gostyńska WTZ PSON w Kole 17 pkt przyznane przez. Edytę Fabisiak.

Zwycięscy konkursu i wszyscy pozostali autorzy prac otrzymali dyplomy i nagrody. Darczyńcami i sponsorami nagród byli: UM w Kole, Beata Nowicka – operator bankowy FINES w Kole oraz MOPS-ŚDS w Kole.

Na zakończenie zaproszono wszystkich na słodki wielkanocny poczęstunek, przygotowany przez uczestników pracowni gospodarstwa domowego ŚDS w Kole.

źródło i zdjęcia: ŚDS w Kole