Wicewojewoda Aneta Niestrawska odebrała gratulacje i życzenia [FOTO]

0
530

Aneta Niestrawska po raz pierwszy w roli wicewojewody wielkopolskiego uczestniczyła w sesji Rady Powiatu Kolskiego. Jej wczorajsza wizyta na ziemi kolskiej związana była z udziałem VII Marszu Pamięci, poświęconym ofiarom niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem oraz gratulacjami, jakie później odebrała od lokalnych samorządowców. Z okazji powołania na stanowisko, w dowód uznania, otrzymała list gratulacyjny, kwiaty oraz obraz autorstwa uczennicy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu. – Z okazji powołania na stanowisko wicewojewody wielkopolskiego pragniemy pogratulować oraz wyrazić słowa ogromnego szacunku i uznania. Niech pani zaangażowanie i trud włożony w wykonywanie codziennych zadań i obowiązków będzie zawsze doceniane i ma swoje odzwierciedlenie w ludzkiej życzliwości i przychylności, a praca służąca rozwojowi regionalnemu niech stanowi źródło satysfakcji i uznania. Życzymy dużo dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz realizacji planów i zamierzeń. Liczymy też na dużo dobrej współpracy – wygłosił przewodniczący Marek Świątek. Do życzeń dołączyli też starosta kolski i jego zastępca. W rewanżu Aneta Niestrawska podziękowała za zaproszenie gratulacje oraz prezent oraz zadeklarowała, że w wypełnianiu swych obowiązków będzie pracować dla wszystkich Wielkopolan i służyć pomocą w rozwiązywaniu ich problemów. – Liczę na dobrą współpracę i deklaruję swoją otwartość na nią. Praca w samorządzie jest pracą dla ludzi i z ludźmi. Ona jest najważniejsza i najcenniejsza. I właśnie w tym kierunku chciałabym pójść. Tym razem pracować dla wszystkich Wielkopolan. Mam nadzieję, że współpraca na linii samorząd – administracja rządowa w Wielkopolsce rozkwitnie i będzie dla nas dużą wartością – powiedziała Aneta Niestrawska, zaznaczając swoje związki z powiatem kolskim, w którym się urodziła, dorastała i zdobywała kolejne zawodowe doświadczenia.