Umowa podpisana! OSP w Dębach Szlacheckich nadal w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

0
71

W Urzędzie Gminy Osiek Mały, 21 lipca 2021 roku, odbyło się spotkanie komendanta powiatowego PSP w Kole bryg. Krzysztofa Żurawika z wójtem gminy Osiek Mały Markiem Górczewskim oraz przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębach Szlacheckich: prezesem OSP dh. Józefem Rybickim i naczelnikiem OSP dh. Markiem Bąkowskim. Celem spotkania było podpisanie przedłużenia porozumienia umożliwiającego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębach Szlacheckich na okres kolejnych 5 lat pozostać w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

źródło i zdjęcie: KP PSP w Kole