Prace przy SP nr 1 w Kole. Powstaje skwer z fontanną!

0
378

Rozpoczęły się prace budowlane przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kole. To budowa skweru, służącego wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców.

Czytaj: Fontanny w centrum miasta? Są plany modernizacji dwóch placów w Kole

Prace ziemne rozpoczyna przygotowanie podłoża pod chodnik. W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone roboty budowlane: wykonanie układu komunikacyjnego, obiektów małej architektury takich jak fontanna, ławki, podest, hamaki, stoliki i kosze, wykonanie pomieszczenia technicznego dla potrzeb fontanny oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej (instalacje elektryczna, oświetleniowa, wodociągowa i kanalizacyjna) oraz nasadzenia roślin i założenie nowych trawników. Prace zakończą się w połowie listopada, a kosztować będą 1 359 494 zł. Inwestycja będzie nieuciążliwa dla mieszkańców i nie zakłóci zajęć szkolnych.

Stworzenie nowego miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców to jeden z większych projektów realizowanych przez Urząd Miejski w Kole. – Planowane zadanie poprawi estetykę okolicy, co jest dla kolan bardzo ważne – powiedział burmistrz Koła Krzysztof Witkowski. – W bliskości zabytkowego budynku „jedynki”, skwer rekreacyjny, dostosowany do niego wizualnie, powinien stać się naszym ulubionym miejscem wypoczynku i rekreacji. Wkrótce w otoczeniu SP nr 1 współistnieć będzie park, plac zabaw, siłownia i skwer. Sam nie mogę się doczekać końca projektu.

W najbliższych planach włodarza jest rewitalizacja parku 600-lecia.

źródło i zdjęcie: Urząd Miejski w Kole