Umowa o dofinansowanie budowy geotermii podpisana!

0
105

Umowa o dofinansowanie budowy ciepłowni geotermalnej w Kole wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o. o. została podpisana. Dokumenty, w obecności burmistrza Koła Krzysztofa Witkowskiego, sygnował prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kole Przemysław Stasiak.

Czytaj więcej: Czy otrzymamy 15 mln zł na geotermię?

Budowa kolskiej ciepłowni geotermalnej rekomendowana do dofinansowania

Dofinansowanie opiewa na 15 095 620,86 złotych netto, a całkowity koszt inwestycji na 37 274 065,26 złotych brutto. Brakującą kwotę uzupełnią pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie oraz środki własne spółki.

W związku z panującą epidemią podpisanie umowy odbyło się korespondencyjnie bez udziału prezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego, który swój podpis złożył wcześniej. Chciałbym serdecznie podziękować panu prezesowi Przemysławowi Stasiakowi i całej załodze za determinację w dążeniu do celu oraz panu przewodniczącemu rady miejskiej Tomaszowi Sobolewskiemu i wszystkim radnym za jednomyślne uwzględnianie moich projektów uchwał związanych z geotermią – powiedział burmistrz Krzysztof Witkowski.

źródło i zdjęcie Urząd Miejski w Kole