Ulica Nagórna w Kole i droga w Ozorzynie z dofinansowaniem

0
407

Ulica Nagórna w Kole i droga gminna w Ozorzynie z dofinansowaniem. To fakty pochodzące z listy opublikowanej przez wojewodę wielkopolskiego. Widnieją na niej zadania inwestycyjne zatwierdzone do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na dofinansowanie w Wielkopolsce może liczyć 55 zadań powiatowych i gminnych, a kwota wsparcia to 105 mln zł. Na wykazie znajdują się także projekty z ziemi kolskiej.

Ulica Nagórna w Kole i droga w Ozorzynie. Ile pieniędzy otrzymały?

Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w Wielkopolsce obejmie 35 inwestycji gminnych i 20 zadań powiatowych. Ponadto wykaz zawiera 9 wniosków rezerwowych z powiatów i 13 z gmin. W grupie tych, które figurują na liście głównej, znajdujemy te z ziemi kolskiej. Pierwsze na liście powiatowej, na 7. miejscu, jest zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole”. Wartość projektu opiewa na 7.944.976 zł, a dofinansowanie jest w wysokości 3.972.488 zł. Wkład własny do połowa, czyli także 3.972.488 zł. Długość odcinka nawierzchni, która ma być poddana modernizacji to 1,397 km.

Wśród gminnych inwestycji, na 34. miejscu, znaleźć można przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej G-492547 Ozorzyn – etap II”, o długości 0,137 km. Wartość zadania obliczono na 256.898 zł, z czego 60 procent, czyli 154.138 zł, to dofinansowanie, a pozostała część – 102.760 zł stanowi wkład własny babiackiego samorządu.

W tym miejscu warto dodać, że samorząd powiatowy otrzymał wcześniej dofinansowanie na rozbudowę ulicy Nagórnej w Kole, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Kwota dotacji wyniosła wówczas 3 mln zł. Władze powiatu podjęły jednak decyzję o rezygnacji z tego źródła wsparcia i złożeniu wniosku o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Efektem jest uzyskanie dotacji o prawie milion złotych wyższej. Wiele zatem wskazuje na to, że wyczekiwane przez mieszkańców Koła od wielu przedsięwzięcie drogowe dojdzie do skutku.

O ulicy Nagórnej czytaj także tutaj