Ulica Kopernika w Babiaku po przebudowie

0
222
Resized_20200730_100207

Prace budowlane związane z przebudowę odcinka ulicy Kopernika w Babiaku zostały zakończone. Umowa z wykonawcą prac została podpisana w lutym br., a zakres robót obejmował wykonanie nakładki z betonu asfaltowego na istniejącej jezdni, przebudowę chodnika, budowę miejsc o nawierzchni utwardzonej i zagospodarowanie terenu zielenią. Długość zmodernizowanej nawierzchni wynosi 0,148 km.

Inwestycja kosztowała 153 373,62 złote, z czego 92 024 złotych pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych. Brakującą kwotę wyłożyła gmina Babiak z własnego budżetu.

Ulica Kopernika w Babiaku stanowi ciąg komunikacyjny łączący się z drogą wojewódzką nr 263 Słupca-Dąbie, zatem realizacja zadania spełniła cel, jakim jest połączenie z drogą wyższego rzędu. Ponadto dzięki inwestycji zwiększyła się dostępność do istniejących obiektów użyteczności publicznej.

Czytaj także: Będą budowane kolejne drogi. Umowy na dofinansowanie podpisane

źródło i zdjęcie: Urząd Gminy w Babiaku