GOPS w Babiaku informuje o dyżurach psychologa we wrześniu br.

0
33

GOPS w Babiaku informuje o dyżurach psychologa we wrześniu br. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów finansowych. Szczegółowy harmonogram powyżej.

źródło: Urząd Gminy w Babiaku