Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Kole znów zdobywają pieniądze na realizację swojego projektu!

0
473
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Kole dają przykład i ponownie zdobywają pieniądze na realizację swojego projektu! Pomysł na budowę robota badawczego Meduza przyniósł uczniom z Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole miejsce wśród laureatów IX edycji konkursu edukacyjnego „Projekt z klasą”, organizowanego przez wydawnictwo Nowa Era. Do uczniów powędrują dwa granty finansowe wspierające realizację projektu – jeden przyznało jury, a drugi internauci, biorący udział w ogólnopolskim głosowaniu.
– Głównym celem naszego projektu jest zbudowanie wodoodpornego, pływającego robota, przypominającego meduzę. „Witek” ma przeszukiwać skalne, podwodne jaskinie, eksplorować ciekawe miejsca wodne, jak i odkrywać nowe gatunki zwierząt oraz obrazować migrację poznanych już zwierząt i roślin wodnych. Nasz projekt nie jest skierowany wyłącznie do pasjonatów nauk ścisłych, ale również do tych, których nie łączy nic z dziedziną różnorodnej informatyki, mechaniki i robotyki. Chcemy pokazać, że warto dążyć do wyznaczonych sobie celów oraz że można zdobywać nowe umiejętności teoretyczne i praktyczne poprzez świetną zabawę – mówią o projekcie uczniowie, którzy są jego pomysłodawcami.
Nie jest to pierwsza wygrana uczniów z LO z Koła w konkursie „Projekt z klasą”. W poprzednich edycjach konkursu także zdobywali nagrody za swoje niestandardowe projekty edukacyjne.
W tym roku w konkursie wzięło udział ponad 20.000 uczniów, podzielonych na 640 grup projektowych, ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Jury konkursowe oraz internauci wybrali łącznie 50 zwycięskich zespołów, które zostaną nagrodzone grantami na realizację projektów, ufundowanymi przez organizatora konkursu, wydawnictwo Nowa Era. Łączna wartość grantów to aż 62 tysięcy złotych.
W ramach konkursu uczniowskie grupy projektowe, prowadzone przez nauczycieli, zgłaszają pomysły, a jury po ich ocenie przyznaje granty finansowe wspierające ich realizację. Dzięki temu uczniowie mają szansę na spełnienie marzeń oraz możliwość wdrożenia w życie swoich planów. Uczą się, jak przejść drogę od projektowania do wykonania. Zyskują teoretyczną, ale i praktyczną wiedzę, a przede wszystkim nabywają przekonania, że chcieć, to móc, dlatego zawsze warto się starać. – Z roku na rok inicjatywy uczniów są coraz bardziej ambitne. Dotyczy to nie tylko imponującego poziomu technologicznego zgłaszanych projektów, ale przede wszystkim ich wpływu na życie lokalnej społeczności – mówi Małgorzata Jankowska, koordynatorka inicjatyw odpowiedzialnych społecznie w wydawnictwie Nowa Era, członek jury konkursu Projekt z klasą. Wiele projektów miało na celu integrację i uwrażliwienie na sytuację osób wykluczonych społecznie. Uczniowie coraz częściej wychodzą też z działaniem poza granice Polski – pomagają dzieciom z rejonów objętych wojną lub głodem, nawiązują współpracę naukową z uczniami szkół z zagranicy – dodaje.
Pula nagród w konkursie wynosiła aż 62 tysiące złotych. Do rozdysponowania było po 25 grantów o wartości 1.000 zł każdy, w dwóch kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe). Dodatkowo Nowa Era ufundowała także 6 Złotych Grantów po 2.000 zł każdy, w kategoriach specjalnych: Budujemy relacje, Stosujemy nowe technologie, Myślimy nieszablonowo, Działamy z sercem, Prezentujemy projekt i Świętujemy Niepodległość.
Nagrody przyznawało jury, w którym znaleźli się dziennikarze, Jan Stradowski i Justyna Suchecka, nauczycielka roku 2017, Marta Florkiewicz-Borkowska, psycholog, Piotr Bucki, oraz przedstawiciele Nowej Ery: Jolanta Gałecka i Małgorzata Jankowska. 10 grantów zostało przyznanych w ogólnopolskim głosowaniu internautów. Oddano w nim ponad 100.000 głosów!
Projekt z klasą to konkurs edukacyjny organizowany od 9 lat przez wydawnictwo Nowa Era. Ogłaszany jest co roku w październiku. Uczniowskie grupy projektowe, prowadzone przez nauczycieli mają dwa miesiące na zgłaszanie pomysłów, na realizację których chcieliby uzyskać wsparcie finansowe. Wyniki konkursu ogłaszane są zawsze w styczniu. W tym roku w konkursie mogli wziąć udział uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniowie ze wszystkich typów szkół ponadpodstawowych (gimnazja, licea, szkoły branżowe i zawodowe). Jubileuszowa 10. edycja Projektu z klasą rozpocznie się w październiku 2019 roku.
Na stronie https://www.projektzklasa.pl/component/projektzklasa9/projekty.html można znaleźć opisy wszystkich zgłoszonych projektów.
Co roku wydawnictwo Nowa Era udostępnia także szereg praktycznych materiałów edukacyjnych, dotyczących pracy z projektem.
źródło: Bogna Piechocka