Strażacy o bezpieczeństwie w rolnictwie podczas spotkania zorganizowanego pod patronatem wojewody

0
119

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu, 13 marca br., odbyło się spotkanie z rolnikami i mieszkańcami obszarów wiejskich z terenu powiatu kolskiego „Wspólnie Dla Wielkopolskiej Wsi”, przeprowadzone pod patronatem wojewody wielkopolskiego. Celem spotkania zorganizowanego na terenie powiatu kolskiego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, było przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie. Do udziału w spotkaniu włączyła się również Komenda Powiatowa PSP w Kole, którą reprezentowali komendant powiatowy PSP w Kole, bryg. Robert Kropidłowski, zastępca komendanta, mł. bryg. Krzysztof Żurawik oraz naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Kadrowego, mł. bryg. Maciej Pilarski.

Zastępca komendanta PSP w Kole, mł. bryg. Krzysztof Żurawik przedstawił prezentację pod hasłem „Bezpieczeństwo pożarowe na obszarach wiejskich”, w której omówił m.in. informacje o ilości pożarów w rolnictwie na terenie powiatu kolskiego w latach 2010-2017 z podziałem na obiekty, zabezpieczenie przeciwpożarowe zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych oraz instalacje i urządzenia techniczne. Komenda Powiatowa PSP w Kole zorganizowała również punkt informacyjno-szkoleniowy, przy którym naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Kadrowego, mł. bryg. Maciej Pilarski, rozdawał przybyłym uczestnikom ulotki nt. bezpiecznych żniw, wypalaniu traw itp. Spotkanie było również doskonałą okazją do propagowania zawodu oficera wśród przybyłej młodzieży.

źródło i zdjęcia: KP PSP w Kole