Stefania Skąpska odebrała gratulacje od kolskich samorządowców

0
450

Od wiceburmistrz Elżbiety Modrzejewskiej oraz Rady Miejskiej w Kole, Stefania Skąpska usłyszała słowa gratulacji za uhonorowanie jej Złotym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną i charytatywną. Odznaczenie to otrzymała z rąk wojewody wielkopolskiego, Zbigniewa Hoffmana. – Proszę przyjąć podziękowania za podejmowanie ambitnych wyzwań, wiarę w drugiego człowieka i realizację ważnych społecznie inicjatyw na terenie miasta Koła, a także życzenia dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności – powiedział przewodniczący Rady Miejskiej w Kole, Artur Szafrański.

Stefania Skąpska, która w Kole znana jest m.in. z działalności na rzecz dzieci niepełnosprawnych, osób niesłyszących oraz jako aktywna członkini Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą przyznała, że nie spodziewała się tak wysokiego odznaczenia. Serdecznie podziękowała za gratulacje i z uśmiechem powiedziała, że ma dopiero 81 lat, więc wiele wyzwań jeszcze przed nią.