Sekretarza nadal brak

0
158
sekretarz miasta
sekretarz miasta

Po odejściu sekretarz miasta Bogusławy Szczecińskiej z Urzędu Miejskiego w Kole, fotel sekretarza miasta Koła pozostaje pusty. Nowego pracownika magistratu nie udało się wyłonić podczas naboru, który 26 kwietnia ogłosił burmistrz Stanisław Maciaszek. Na konkurs odpowiedziała tylko jedna osoba, na dodatek niespełniająca wymogów formalnych.

W środę, 26 kwietnia br., burmistrz Stanisław Maciaszek wydał zarządzenie w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowisko sekretarza miasta. W składzie komisji rekrutacyjnej znaleźli się: przewodniczący Robert Siwiński oraz Artur Zwierzyński i Mariola Makowska. Jak się jednak okazało, zespół nie miał dużego wyboru. A jego praca nie doprowadziła do wyłonienia nowego pracownika UM w Kole. Powodem był fakt, że oferta konkursowa nie cieszyła się zainteresowaniem. Zgodnie z informacją, jaką 19 maja br., w Biuletynie Informacji Publicznej, opublikował kolski włodarz „przedłożona została jedna kandydatura. Jednak nie spełniła wszystkich wymogów formalnych”.

Tak więc fotel sekretarza w kolskim magistracie nadal pozostaje pusty. Przypomnijmy, że w kwietniu 2015 – po Tomaszu Nuszkiewiczu – stanowisko to objęła Bogusława Szczecińska. Od listopada 2016 do końca grudnia ub. roku – w czasie jej usprawiedliwionej nieobecności – zastępował ją Sławomir Dąbrowski. Ostatecznie Bogusława Szczecińska – po powrocie do magistratu na początku kwietnia br. – odeszła z urzędu już w maju. Od tamtej chwili w UM w Kole sekretarza nie ma.

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych nabór na wolne stanowisko sekretarza musi być przeprowadzany nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zwolnienia stanowiska. Funkcję tę może pełnić osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym. W tym dwuletni na stanowisku kierowniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych. To znaczy m.in. w urzędach marszałkowskich, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.