Samorząd realizował zaplanowane zadania. Połowa kadencji w gminie Babiak

0
53

Połowa samorządowej kadencji na lata 2018-2023 przypadła w czasach ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa. Trwająca od marca ub. roku sytuacja nie mogła nie wpłynąć na stan finansów sektora publicznego, dla którego priorytetem stała się walka z wirusem. Mimo tych nieprzewidzianych obciążeń finansowych, babiacki samorząd realizował zaplanowane zadania inwestycyjne, wspierając swoje starania o dostępne środki zewnętrzne.

Mając na uwadze sposób realizacji a także montaż finansowy, najtrudniejszym z zadań była przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Mchowie. Realizacja zadania rozpoczęła się wiosną 2020 roku, a zakończyła rok później. Zakres przebudowy obejmował m.in. rozbudowę budynku, wykonanie dodatkowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o pojemności 150 metrów sześciennych, kompletną wymianę wyposażenia stacji, a także zakup agregatu prądotwórczego, utwardzenie terenu i ogrodzenie obiektu. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości niespełna 1,4 mln złotych, przy koszcie całkowitym wynoszącym ponad 2 mln zł. Gmina Babiak może w przyszłości starać się w o umorzenie części tej pożyczki w wysokości do 700 000 złotych. Uzupełnieniem dla tego przedsięwzięcia było wykonanie odwiertu studni rezerwowej nr 4. Koszt zadania przekroczył 120 000 złotych.

Innym ważnym zadaniem była przebudowa ulicy Kopernika w Babiaku w zakresie chodników, miejsc postojowych, nawierzchni asfaltowej i oznakowania. Koszt robót wyniósł ponad 153 000 złotych. Na powyższe zadanie babiacki samorząd złożył w roku 2019 wniosek o dofinansowanie.

Więcej: Ulica Kopernika w Babiaku po przebudowie

Ważnym dla społeczeństwa była także realizacja projektu związanego z uruchomieniem Gminnego Klubu Dziecięcego „Miś”, który ruszył 1 września 2020 roku.

Więcej o Klubie Dziecięcym „Miś” – czytaj TUTAJ

W latach 2018-2021 samorząd zrealizował również wiele mniejszych inwestycji drogowych. To 15 obiektów na kwotę prawie 4 mln złotych, 3 zadania wodno-kanalizacyjne na kwotę około 0,6 mln złotych, jak również program zakupów sprzętu dla szkół w ramach dwóch edycji programu „Zdalna Szkoła+”, dzięki któremu do placówek oświatowych trafiło 57 laptopów do nauki zdalnej. Koszt całkowity zakupu sięgnął 139 000 złotych.

źródło i zdjęcia: Urząd Gminy w Babiaku