Ptasia grypa! Komunikat wójta gminy Koło

0
359

W związku ze stwierdzeniem ogniska wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N1 w gospodarstwie zagrodowym w miejscowości Mikołajówek, gm. Koło NAKAZUJĘ BEZWZGLĘDNIE zamykać ptactwo i podawać pożywienie w pomieszczeniach.

Niedostosowanie się do przepisów grozi KARĄ GRZYWNY.

W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu należy kontaktować się:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole tel. alarmowy 603 807 707

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kole tel. alarmowy 695 426 274

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego Koło tel. alarmowy 728 857 623.

Wójt Gminy Koło

Mariusz Rybczyński

Aktualizacja

Jak poinformował Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole Radosław Namyślak jest to drugie ognisko ptasiej grypy w powiecie kolskim. Dotyczy około 70 sztuk drobiu mieszanego. W związku z jego pojawieniem się planowane są wzmożone kontrole i nakładanie kar pieniężnych za nieprzestrzeganie nakazów o utrzymywaniu drobiu w zamkniętych pomieszczeniach.

Pierwsze ognisko wirusa wysoce zjadliwej ptasiej grypy H5N1 stwierdzono pod koniec ubiegłego tygodnia w Barłogach, w gminie Grzegorzew. Skutkiem pojawienia się wirusa była konieczność zagazowania i zutylizowania około 21 tysięcy 3-tygodniowych kaczek rzeźnych oraz około 40 tysięcy sztuk 3-tygodniowego brojlera kurzego. Dodatkowo ze względu na możliwość przeniesienie wirusa przez człowieka do innego, oddalonego około 2 km gospodarstwa, które uznane zostało za gospodarstwo kontaktowe, w ramach działań prewencyjnych zlikwidowane i zutylizowane zostało stado liczące 90 tysięcy sztuk drobiu rzeźnego 1- i 2- tygodniowego.