W tym roku, w gminie Babiak, do adopcji trafiło już 29 piesków!

0
263

Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na każdą gminę obowiązek corocznego uchwalania programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności. Taki dokument musi być podjęty do 31 marca, o czym na marcowej sesji przypomniała wicewójt gminy Babiak. – Na potrzeby zapobiegania bezdomności została zawarta umowa ze schroniskiem pn. „Ekoschronisko dla Zwierząt Zielone Pole” w miejscowości Ostrowite. Prowadzony jest też przez Referat Spraw Komunalnych UG w Babiaku punkt czasowego przetrzymywania zwierząt w Poloniszu, w którym zapewnione są warunki do bytowania zwierząt do czasu przekazania ich do schroniska lub znalezienia im nowych opiekunów mówiła podczas sesji Maria Wiśniewska. – Zawarta została też umowa z zakładem weterynarii. Gmina zapewnia mieszkańcom będącym właścicielami psów i kotów dofinansowanie w wysokości 50 procent kosztów do sterylizacji samic i kastracji samców w liczbie jednej sztuki zwierząt rocznie oraz zawarła umowę z zakładem weterynaryjnym na wykonanie tych zabiegów. Można z tej możliwości korzystać i na podstawie pobranego wniosku wykonać zabieg u zwierzęcia – wyjaśniła zastępczyni włodarza.

Gmina prowadzi też poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych psów i kotów, a także umożliwia umieszczanie ogłoszeń na stronach internetowych i współpracuje z wolontariuszami opiekującymi się zwierzętami. Na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w 2021 roku przeznaczy 52 tysiące złotych.

W 2020 roku, gmina Babiak wydała 36 wniosków na dofinansowanie do sterylizacji, ale w 2019 było ich 55. Spadku liczby upatruje się w pandemii. W 2020 roku odłowionych zostało 31 psów, czyli tyle samo co w 2019. W ubiegłym roku tylko 9 piesków trafiło do adopcji, ale w bieżącym roku jest ich już 29! Obecnie w schronisku, z którym samorząd ma podpisaną umowę, przebywa 8 zwierząt z terenu gminy Babiak. W ubiegłym roku koszty programu wyniosły 41 503,44 złotych.

Na koniec sprawozdania wicewójt podziękowała wszystkim wolontariuszom, ludziom dobrej woli, placówkom oświatowym oraz instytucjom, które w jakikolwiek sposób pomagały bezdomnych zwierzętom.

Sesja gminy Babiak: https://esesja.tv/transmisja/14105/xxii-sesja-rady-gminy-babiak-12-marca-2021.htm