Obchodzili Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

0
96

W Kole funkcjonuje ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole. Powstał w roku 2005 jako odpowiedź środowiska lokalnego na potrzebę wsparcia osób przewlekle psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Koła. Dom prowadzi 25 miejsc pobytu dziennego. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole wychodzi naprzeciw potrzebom osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają wsparcia społecznego i ukierunkowania w rozwoju indywidualnym.

Ostatnio uczestnicy kolskiego ŚDS-u celebrowali Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Święto obchodzili w najbliższym gronie, ze względu na warunki panującej epidemii. Uczestników przywitał kierownik wraz zespołem pracowników, złożone zostały życzenia i podziękowania. Przedstawiono i przybliżono uczestnikom istotę obchodzonego święta w formie prezentacji słownej i multimedialnej.

Dzięki obecnej technologii udało się połączyć zdalnie z dwoma placówkami z terenu powiatu kolskiego, również działającymi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi – ŚDS-em w Dębnie Królewskim i ŚDS-em w Dąbiu. Była to jedna z niespodzianek, jakie spotkały uczestników tego dnia. Możliwość wirtualnego spotkania i rozmowy przysporzyły wiele radości wszystkim uczestnikom.

Uczestnicy wzięli udział w quizie „Wiem, co to zdrowie”, którego celem była możliwość wykazania się dotychczasową wiedzą, zdobycia nowych wiadomości, zwiększenia szerokiej wiedzy o zdrowiu. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak dbać o swoją kondycję psychiczną, jakie są objawy chorób psychicznych, jak objawia się depresja i na jakie symptomy należy reagować.

źródło: Urząd Miejski w Kole, ŚDS w Kole