Nazwa ulicy 20 Stycznia zostaje

0
483
20-stycznia

Nazwa ulicy 20 Stycznia zostaje. To wynik decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie. Po półtorarocznej niepewności, wczoraj burmistrz Koła Krzysztof Witkowski został poinformowany o tym fakcie.

Przypomnijmy. Wszystko zaczęło się 5 stycznia 2018 roku, kiedy wojewoda wielkopolski wydał zarządzenie zastępcze w sprawie nadania kolskiej ulicy 20 Stycznia nazwę Ignacego Paderewskiego w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu, również w lokalnym nazewnictwie. W niespełna miesiąc Rada Miejska w Kole zdecydowała o wniesieniu skargi na zarządzenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, we wrześniu 2018 r., uchylił zaskarżone zarządzenie zastępcze wojewody, czyli utrzymał w mocy nazwę ul. 20 Stycznia. Od wyroku WSA wojewoda wielkopolski złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dokładnie 29 maja 2019 r. NSA oddalił skargę kasacyjną wojewody. Zatem nazwa ulicy 20 Stycznia pozostaje,

Fakt ten zapewne ucieszy mieszkańców, którzy – jak wynika ze zbieranych opinii – w większości byli przeciwni zmianie. Zadowolenie nie kryje też kolski włodarz. – Cieszy mnie ostateczne rozstrzygnięcie sprawy. Od początku stałem na stanowisku, że nazwa ulicy odwołuje się do głęboko zakorzenionej w świadomości mieszkańców daty 20 stycznia 1945 r., upamiętniając ją jako dzień wyzwolenia miasta spod okupacji niemieckiej i nie propaguje żadnego ustroju, a tym bardziej komunistycznego! To nadinterpretacja. Lokalne odczucia względem starej nazwy są pozytywne. I nigdy nie zapominajmy, że w planach hitlerowskich na kolejne 30 lat było wyniszczenie narodu polskiego. Z tą świadomością waga wyzwolenia miasta jest jeszcze większa powiedział Krzysztof Witkowski.

źródło: Urząd Miejski w Kole

Czytaj także: Ulica 20 stycznia