Najlepsi uczniowie nagrodzeni przez burmistrza Koła

0
316

Tradycją jest, że uczniowie z kolskich szkół podstawowych, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, sukcesy w olimpiadach, konkursach, turniejach na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz wykazali się wzorową postawą i aktywnością społeczną, otrzymują nagrody burmistrza Koła.

Dzieje się tak każdego roku, u progu wakacji. Tegoroczna uroczystość zwyczajowo miała miejsce w ratuszu. Nagrody odebrało aż 50 uczniów ze szkół podstawowych. Kolski włodarz podziękował im za podjęty wysiłek, złożył zasłużone gratulacje i życzył udanego oraz bezpiecznego wypoczynku.

źródło i zdjęcie: Urząd Miejski w Kole