Nagrody IV Kolskiego Maratonu Fotograficznego wręczone!

0
323

W ramach tegorocznych Kolskich Spotkań z Fotografią, Stowarzyszenie „Kolanie” oraz Kolski Klub Fotograficzny „Fakt” przeprowadzili IV Kolski Maraton Fotograficzny. Odbył się on w minioną niedzielę, 20 maja. Od 9.00 jego uczestnicy mieli trzy godziny na zrobienie i zgłoszenie do rywalizacji swoich prac.

W kategorii junior I miejsce zdobyła Patrycja Klepczarek. Drugą nagrodę przyznano Aleksandrze Michalak, a trzecią – Aleksandrze Woszczyńskiej. W kategorii senior najbardziej podobała się praca Izabeli Michalak. Drugą nagrodę natomiast odebrała Barbara Szczepaniak.

Wręczenie nagród odbyło się przy okazji niedzielnego spotkania podsumowującego XVII Konkurs Portret, a nagrody laureatom wręczyli Robert Andre oraz Mariusz Hertmann.

Na zakończenie, w imieniu organizatora głównego, czyli Stowarzyszenia „Kolanie”, podziękowania wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie artystycznej rywalizacji złożyli Zbigniew Rapusta i Artur Piechalak.