Miejska Olimpiada Ekologiczna za nami

0
194

W Szkole Podstawowej nr 5 w Kole odbyła się Miejska Olimpiada Ekologiczna dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII i gimnazjów, zorganizowana przez Zespół ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Kole. 14 uczniów z klas IV-VI oraz 15 z klas VII, VIII i gimnazjum rozwiązywało test zawierający 30 pytań zamkniętych.

Laureatami zostali reprezentanci SP nr 5. W kategorii klas IV-VI byli to: Wiktoria Sosnowska, Kacper Folga i Szymon Kwiatkowski, a w kategorii klas VII, VIII i gimnazjum Zuzanna Szypulska, Konrad Zawiślak i Emilia Zawiślak.

Celem olimpiady jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego, a także budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia.

Laureaci i wszyscy uczestnicy odebrali dyplomy, ekologiczne torby oraz książki, które pomogą im rozwijać przyrodnicze pasje.

źródło i zdjęcie: SP nr 5 w Kole