Krzysztof Witkowski wyróżniony odznaką „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

0
660

Miłym akcentem rozpoczęły się dzisiejsze obrady Rady Miejskiej w Kole. Z rąk radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Kazimierza Pałasza, odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” otrzymał kolski historyk i regionalista, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, Krzysztof Witkowski.

O przyznanie tego wyróżnienia Krzysztofowi Witkowskiemu, do kapituły odznaki, wnioskował przewodniczący Rady Miejskiej Kole, Artur Szafrański. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadła 18 kwietnia br., i zgodnie z decyzją kapituły, na mocy uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego, medal został przyznany, a dziś uroczyście wręczony. W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, dekoracji odznaką „Zasłużony dla województwa wielkopolskiego” dokonał radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Kazimierz Pałasz. Krzysztof Witkowski medal ten otrzymał „za całokształt działalności zawodowej, a w szczególności za ogromny wkład oraz zaangażowanie w rozwój kultury Wielkopolski”.