Grupa uczniów i nauczycieli z SP nr 3 na warsztatach psychologiczno-terapeutycznych w Zakopanem

0
367

Przez wiele ostatnich lat w znakomicie rozwija się w kolskiej SP nr 3 integracyjna forma kształcenia. W poprzednim roku szkolnym placówka ta uczestniczyła w rządowym programie Bezpieczna+ 2016 pt. „Każde dziecko ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”, który miał charakter wychowawczo-edukacyjno-terapeutyczny i przeznaczony był dla uczniów niepełnosprawnych. Założenia podjętych działań skoncentrowane były na przeciwdziałaniu różnego rodzaju zaburzeniom zachowania, emocjonalnym, a także komunikacji językowej. Celem było też budowanie pozytywnych relacji z uczniami i ich rodzicami. Odbył on się na warsztatach wyjazdowych nad Morzem Bałtyckim. Niestety szkoła nie mogła uczestniczyć w nowej edycji tego programu, gdyż regulamin przewiduje tylko jednorazowy udział.

Z tego powodu wicedyrektor Grażyna Trocińska nawiązała współpracę z Fundacją Szlachetny Bohater. Współdziałania te zaowocowały 3-dniowym wyjazdem na warsztaty do Zakopanego. Fundacja pomogła i znalazła sponsora, który dofinansował i pokrył część kosztów. Placówka obecnie posiada ogromne zasoby wykwalifikowanej kadry oraz kilka projektów na swoim koncie. Podejmowane działania służą budowaniu przyjaznego klimatu i bezpiecznego otoczenia szkoły oraz wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 45-osobowa grupa (23 uczniów i 22 rodziców), od 16 do 18 października, wzięła udział w warsztatach psychologiczno-terapeutycznych. Uczestnicy uczestniczyli w zajęciach „Gry i zabawy psychologiczne”. Były one prowadzone przez nauczycieli specjalistów z SP nr 3 – Urszulę Czupryńską, Halinę Musiałek i Sylwię Rakowską, a nad wszystkim czuwała Grażyna Trocińska.

Dzieci najlepiej uczą się poprzez doświadczanie i działanie, dlatego też podstawą aktywności na tym wyjazdowym spotkaniu były zajęcia artystyczne (muzyczne, teatralne) i ruchowe wzbogacane technikami terapeutycznymi dostosowanymi do indywidualnych potrzeb uczestników. Wprowadzeniem do otaczającego świata była wycieczka oraz spacer trasą Doliny Kościeliskiej oraz na Gubałówkę. Takie czynne uczestnictwo w działaniach służy dobru dziecka i jego rodzinie, ma wymierny wpływ na funkcjonowanie ucznia w procesie edukacji, wpływając na jego rozwój psychofizyczny oraz przyrost wiedzy i umiejętności. W planach jest kontynuacja projektu. w następnych latach i jak mówi wicedyrektor Grażyna Trocińska: „Było morze, były góry, więc powinny być Mazury…”

źródło i zdjęcia: SP nr 3 w Kole