Olimpiada pod hasłem „W świecie pieniędzy”

0
148

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Mikołaja w Kole, we współpracy z PKO Bankiem Polskim oddział 1 w Kole oraz Starostwem Powiatowym w Kole, 23 marca br., zorganizował IV Ogólnopolską Olimpiadę Ekonomiczną SKO.

Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „W świecie pieniędzy” i odbyła się online. Celem olimpiady było m.in. upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i matematycznej wśród uczniów, przygotowanie do podejmowania decyzji związanych z wykorzystaniem własnych środków finansowych oraz kształcenie umiejętności przewidywania konsekwencji swoich decyzji finansowych .

W olimpiadzie, której adresatami byli uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej i szkoły branżowej I stopnia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, wzięły udział drużyny z pięciu placówek kształcenia specjalnego: SOSW w Koninie, Rychwale, Kole, SOSW nr 1 w Kutnie oraz dwie reprezentacje z Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku – szkoły podstawowej i szkoły branżowej.

Uczestnicy rywalizacji rozwiązywali pisemny test dotyczący historii, form, funkcji i znaczenia pieniądza oraz polityki finansowej, rozpoznawali europejskie i światowe waluty, zmagali się z zadaniami teoretycznymi i matematycznymi związanymi z obiegiem pieniędzy, wymianą walut, zakupami i wynagrodzeniem.

Wszystkie drużyny wykazały się dużą wiedzą ekonomiczną, umiejętnościami matematycznymi oraz znajomością zagadnień związanych z finansami. W tym roku, z uwagi na sytuację epidemiczną oraz zróżnicowaną formę pracy w każdej z placówek uczestniczących w olimpiadzie, organizatorzy postanowili nie przyznawać miejsc. Dlatego też wszystkie reprezentacje, po odesłaniu rozwiązanych zadań, otrzymały dyplom i nagrody rzeczowe dla szkoły. Organizatorzy przygotowali również zestawy upominków dla każdego ucznia oraz podziękowania dla opiekunów. Fundatorami nagród oraz upominków byli organizatorzy olimpiady.

źródło i zdjęcia: SOSW w Kole