Poprawi się bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Kole. Samorząd powiatowy otrzymał dofinansowanie

0
229

Opublikowana została listy zadań, w ramach których samorządy utworzą nowe przejścia dla pieszych lub podniosą poziom bezpieczeństwa na już istniejących przejściach. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie  23 661 506 złotych przyznano na realizację 240 zadań w Wielkopolsce. W ramach prac podniesione zostanie bezpieczeństwo ruchu pieszych. Odpowiednie oświetlenie oraz organizacja ruchu może skutkować mniejszą ilością wypadków.  Dofinansowanie z rządowego programu dla powiatów wyniosło 13 389 518 zł, natomiast wielkopolskie gminy otrzymały środki w wysokości 10 271 988 zł.

Wśród projektów zgłoszonych przez samorząd powiatu kolskiego znalazła się poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza-Toruńska-3 Maja w Kole. Wykonana zostanie rozbudowa i przebudowa przejść dla pieszych oraz sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu charakteryzującym się dużym natężeniem ruchu. Ułatwi to komunikację pieszą zważywszy na bliskość instytucji i wielu obiektów. Wartość realizacji zadania wyceniono na 480 000 złotych. Przyznane dofinansowanie opiewa na 384 400 złotych. Śródki własne samorządu wynosić będą zatem 96 100 złotych.

Drugim, znacznie mniej rozbudowanym i tym samym mniej kosztowym zadaniem, które znalazło się na liście, jest to dotyczące poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole. Wartość tego zadania wynosi 26 000 złotych. Dotacja została przyznana w kwocie 20 800 złotych, a z lokalnego budżetu pochodzić będzie 5 200 złotych. Dla obu inwestycji termin realizacji upływa w marcu 2022 roku.

Pełna lista dofinansowanych zadań: https://www.poznan.uw.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog-2021/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-zadan-powiatowych-i-gminnych