Drużyna SP nr 3 zwycięzcą XII Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego [FOTO]

0
207

Drużyna Szkoły Podstawowej nr 3 zwyciężyła w XII Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczo-Ekologicznym „Miłośnicy przyrody”. Rywalizacja, w której wzięli udział uczniowie klas III wszystkich kolskich podstawówek, tak jak dotychczas, miała miejsce w SP nr 4.

Rozwijanie interesowań naukami przyrodniczymi, uwrażliwienie na piękno natury, zachęcanie dbania o środowisko oraz kształtowanie postaw proekologicznych to tylko niektóre z celów konkursu, jaki po raz 12. odbył się w kolskiej SP nr 4. Inicjatorkami, pomysłodawczyniami oraz organizatorkami rywalizacji, w której biorą udział uczniowie klas III, są nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, Jolanta Pusta i Elżbieta Łuczak.

To one zadbały o to, aby konkurencje były atrakcyjne oraz sprawiły dzieciom przyjemność. I tak było. 25 uczestników zabawy – po 5 w każdej z 5 drużyn reprezentujących 5 kolskich podstawówek – z zapałem i zaangażowaniem rozwiązywało krzyżówkę, test przyrodniczy, rozpoznało przedmioty po dotyku, wskazywało grzyby jadalne i trujące, kolorowało kontenery na odpady segregowane, tworzyło Kodeks Młodego Ekologa oraz rywalizowało w konkurencji sportowej.

Nad przebiegiem rywalizacji czuwało 3-osobowe jury, złożone z pracowników Urzędu Miejskiego w Kole – Katarzyny Sikorskiej i Szymona Czerwińskiego, oraz przedstawicielki Nadleśnictwa Koło – Ilony Żółtowskiej.

Ostatecznie – po podsumowaniu wyników – okazało się, że we wszystkich zadaniach najwięcej punktów zebrała drużyna SP nr 3. Drugie miejsce zajęła ekipa gospodarzy. Trzecie miejsce stało się udziałem SP nr 1, czwarte – SP nr 5, a piąte – SP nr 2.

Najlepszym wręczone zostały nagrody ufundowane przez kolski samorząd oraz organizatorów, natomiast wszyscy uczestnicy zabawy zostali obdarowani upominkami.