Cztery drogi powiatowe do modernizacji w gminie Babiak

0
397

Zgodnie z obowiązującym porozumieniem między samorządami gminnymi a Powiatem Kolskim w zakresie partycypacji w kosztach zadań dotyczących modernizacji dróg powiatowych na terenie gmin, Rada Gminy Babiak przekazała 200.000 zł pomocy finansowej na remont traktów, których stan wymaga pilnej interwencji. – Na poprzedniej sesji podjęliście państwo chwałę, że łączny poziom wydatków w ramach dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego w tym zakresie będzie na poziomie 200.000 zł. Na terenie naszej gminy mamy 5 dróg powiatowych. Proponuję wesprzeć 4 z nich. Szczegóły w tym zakresie muszą być omówione z Powiatowym Zarządem Dróg, a plan modyfikowany i dostosowywany do wyników przetargowych. Proponujemy wesprzeć drogi Mąkoszyn-Przybyłów, Hilerowo-Olszak oraz w Brdowie i Kiejszach. Zostaje piąta Sokołowo-Luboniek, ale najpierw dobrze byłoby, aby gminy, przez które ona przebiega, rozpoczęły remont. Może w przyszłym roku zamówimy powiat, by wspólnie z gminą Koło czy Kłodawa również na tej drodze jakieś prace rozpocząć – powiedział do radnych wójt Babiaka, Wojciech Chojnowski.

Bardzo nas cieszy, że przeznaczanie państwo środki na modernizacje dróg powiatowych i wspieracie te zadania. Cieszę się, że te cztery drogi państwo zaakcentowaliście, bo one faktycznie wymagają szybkiego remontu. Szkoda, że nie ma w planach tej piątej, w stronę Lipich Gór, ale mamy nadzieję że w następnym roku kolejna władza będzie myślała o tym, by to przedsięwzięcie zrealizować – powiedział przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego, Marek Tomicki, który gościł na minionej sesji Rady Gminy Babiak.

Ostatecznie uchwała w zaproponowanym kształcie została zaakcentowana przez wszystkich rajców.