Dziś pożegnaliśmy i wspominaliśmy starostę kolskiego, Wieńczysława Oblizajka [WIDEO]

0
2369

Na cmentarzu parafialnym w Dobrowie pożegnano dziś Wieńczysława Oblizajka, który przez minionych 20 lat stał na czele samorządu powiatowego. Były starosta kolski był również czołowym działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego w powiecie i zasłużonym druhem, prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kole.

W kaplicy parafialnej oraz wokół niej zebrało się szerokie grono osób, które chciały towarzyszyć mu w ostatniej drodze. Oprócz rodziny, znajomych i przyjaciół byli to również strażacy, działacze PSL, wójtowie i burmistrzowie nie tylko z terenu powiatu kolskiego, jak również wicemarszałkowie województwa wielkopolskiego i parlamentarzyści.

W słowach pożegnania nie brakło zapewnień, że odszedł człowiek wyjątkowy, wrażliwy, o dobrym sercu, a przy tym pracujący z wielką pasją i zaangażowaniem, zasłużony dla rozwoju powiatu kolskiego w ciągu minionym 20-leciu.

Przywołując pamięć Wieńczysława Oblizajka w dniu jego pogrzebu, przypomnijmy jego życiorys i zasługi. (źródło: Starostwo Kolskie).

Wieńczysław Oblizajek urodził się 1 marca 1956 roku w Ruszkowie Pierwszym. W 1971 roku ukończył Szkołę Podstawową w Ruszkowie, a w roku 1975 Liceum Ogólnokształcące w Kole. Szkołę Muzyczną I stopnia w Kole ukończył w 1972 roku. Absolwent Policealnego Geodezyjnego Studium Zawodowego w Łodzi. Studiował w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Sanitarnej, uzyskując w roku 1983 tytuł magistra inżyniera budownictwa. Posiadał uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowalnej. Ponadto w 2012 roku ukończył Wyższy Kurs Obronny na Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. Pracę zawodową rozpoczął w 1983 roku w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Koninie. W latach 1983-1984 odbył służbę wojskową, a od 1984 do 1989 pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Koninie na stanowisku starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego. W latach 1989-1991 był zastępcą dyrektora w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kole, a w latach 1991-1998 dyrektorem Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole. Od chwili reaktywowania samorządów powiatowych, uzyskiwał mandat radnego powiatu kolskiego w kolejnych sześciu kadencjach. 14 listopada 1998 roku został wybrany na starostę kolskiego. Urząd ten sprawował od 1 stycznia 1999 roku do 20 listopada 2018 roku.

Wieńczysław Oblizajek aktywnie działał w stowarzyszeniach, a szczególnie w OSP. Był prezesem Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Kole, członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP i członkiem LOK-u.

Był też laureatem wielu odznaczeń, wyróżnień i medali, w tym Złotego Krzyża Zasługi w 2014 roku oraz Złotego Znaku Związku OSP RP w 2009 roku.

Inne odznaczenia, którymi został wyróżniony to:

Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty i Srebrny Medal ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa”,

Srebrny i Brązowy Medal ,,Za Zasługi dla Policji”,

Srebrny i Brązowy Medal ,,Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Medal im. dr Henryka Jordana,

Złoty, Srebrny i Brązowy Medal ,,Za Zasługi dla LOK,

Złoty Medal im. Jana Kilińskiego ,,Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego”,

Złota Odznaka ZOSP RP,

Odznaka Honorowa,,Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”,

Złota Odznaka ,,Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,

Odznaka ,,Zasłużony dla Rolnictwa”,

Srebrna Odznaka Honorowa ,,Związku Inwalidów Wojennych”,

Złota Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa,

Odznaka Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,

Medal Honorowy im. Witolda Celichowskiego dla zasłużonych Wielkopolan.

Z inicjatywy śp. Wieńczysława Oblizajka złożone zostały liczne wnioski o przyznanie nagród i tytułów w związku z prowadzonymi działaniami proekologicznymi. Za te działania wielokrotnie był nagradzany zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i krajowym. Do najważniejszych tytułów zdobytych przez Powiat Kolski należą:

Promotor Ekologii,

Powiat Przyjazny Środowisku,

Mecenas Polskiej Ekologii, który został przyznany Powiatowi na stałe,

Europejska Nagroda Ekologiczna.

Powiat wielokrotnie był nagradzany również przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu działania proekologiczne i prokulturowe na terenach wiejskich.

Pozostanie w pamięci mieszkańców powiatu kolskiego…